Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 21. september 1971 / Timeline September 21, 1971

Version 3.5

20. September 1971, 22. September 1971


09/21/1971
Folketingsvalg. Socialdemokratisk mindretalsregering. Statsminister Jens Otto Krag.
Carl Scharnberg: Socialdemokratiet og de 85,000 aktive
EN VALGKOMMENTAR
DE ETABLEREDES DRØM om 2-partisystemet fik ny næring ved folketingsvalget. Omkring % million vælgere er ikke repræsenteret i folketinget. VKR / S-SF midterlinie blev styrket klart.
I en københavns lejlighed sad på valgnatten 16 unge venstreorienterede, der havde stemt lidt forskelligt - men stemt. De kunne konkludere: - Nu er vi udenfor! Hvortil en anden efter lidt tavshed kunne tilføje: - Ja ... men vi er 85.000!
Fællesmarkedet fik betydning. De formulerede modstandere på forskellige fløje repræsenterede 400.000 stemmer. Valgets store pro-fællesmar-kedsparti fik et helt afgørende nederlag. Valg-dagsundersøgelsen om socialdemokraters holdning til fællesmarkedet efterlod ingen tvivl: Der er helt klart flertal i partiet mod medlemsskab. Når det ikke slog helt kraftigt igennem på valgdagen, skyldtes det den socialdemokratiske parole: Du har 2 stemmer. Én til valget nu - én til folkeafstemningen. Men undersøgelsen gav et tydeligt fingerpeg, der bekræftede, hvad der skete på vort største fagforbunds kongres DASF lige før valget: Trods formandens pro-fælles-markedsholdning rejste delegerede sig op på stribe og sagde fra. De gjorde det med klare argumenter. Allerede fra starten måtte forbunsformanden derfor tilslutte sig tanken om ekstraordinær LO-kongres før afgørelsen. Det var ikke nok. Før kongressen sluttede, måtte han og forbundsledelsen også acceptere en ekstraordinær kongres i DASF.
SF's HOLDNING skulle være klar, på trods af Aksel Larsens mærkelige udtalelse i TV om valgsejren: at den måske mere skyldtes de økonomiske problemer end fællesmarkedsholdningen. Mærkeligt, at en så erfaren politiker kan være i den grad ude af trit med befolkningen. Men der sker næppe noget ved antydningen. Der skulle i SF's udvidede gruppe være folk med klarere holdning, mere præcis politisk fornemmelse. Socialdemokratiet fik også markerede fælles-markedsmodstandere ind i folketingsgruppen. Enkelte af dem kan måske bringes til at vakle, når „Christiansborg-pressionen" begynder. Men andre vil selv forhammeren ikke kunne få til at vakle. I det radikale venstre er der kun få, men velargumenterede politikere, der går imod EEC. Hvad man i de kommende TV- og radiodebatter måtte miste ved at VS og DKP ikke er i folketinget, skulle disse modstandere i de forskellige partier kunne indhente lidt af. Og hvis ikke, så ... der er 85.000 venstreorienterede udenfor folketinget. Flertallets stilling i Socialdemokratiet ude i landet er klart. Stemningen blandt fagbevægelsens menige medlemmer er klar. Man kan derfor gå i gang. Det blir udenfor folketinget, at „dette århundredes politiske afgørelse" (Anker Jørgensen på DASF's kongres) skal træffes.
Måtte vi snart få norske tilstande. Et bredt markant samarbejde.
PRÆCISE FORMULERINGER, som f. eks. den fra Norsk Arbejdsmandsforbunds hovedstyrelse (en formulering Aktuelt og Land og Folk fik på samme tid under arbejdsmændenes kongres. Aktuelt bragte ikke ét ord. Land og Folk bragte hele ordlyden). Og måtte vi have fået folketingsmænd, der har mindre respekt for „fortrolige" papirer, så det lukkede spil kan brydes, selvom det skal koste et regeringsflertal. En VS og/eller DKP repræsentant i folketinget ville have gjort os sikrere på dette område. Men mon ikke der er misteltene på Christiansborg, der ikke gir efter for stokkemetoden?
I Norge blev de stærkeste fællesmarkedstilhæn-gere valgets tabere. Det blev de også i Danmark. I Norge var der klar stemmemæssig fremgang til modstanderne. Det var der også i Danmark. Det gir muligheder for et konkret samarbejde i de kommende 6-8 måneder, før afgørelsen træffes. Og samarbejdet kan, hvis det beviser sin styrke, måske give sig udslag i det kommende danske valg - der vil komme ret hurtigt. Men det er nu, det skal starte. Det er udenfor Christiansborg, det skal stå sin prøve.
Sidste afgørende modstand mod indlemmelse i EEC må i gang - uanset hvad der sker på Christiansborg i de kommende uger.
Hvornår har vi før kunnet starte med et grundlag på 85.000 urepræsenterede politisk aktive på venstrefløjen?
26.-9.-71.

09/21/1971
Folkeafstemning om valgretsalderen. Denne nedsættes fra 21 til 20 år.

09/21/1971
Koncentrationslejre genåbens i Bolivia, noterer Frit Danmark.

09/21/1971

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 1971

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page