Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik november 1983

Version 3.0
M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Oktober 1983, December 1983


11/01/1983

11/02/1983

11/03/1983
Lov underskrives i USA som gør mindedag om borgerrettighedsaktivisten Martin Luther King til national helligdag.
Det bliver i fremtiden 15. januar startende i 1986.

11/03/1983
Forspørgselsdebat om, 'hvilke oplysninger kan regeringen give vedrørende de igangværende INF-forhandlinger?' og 'Hvad kan udenrigsministeren oplyse om forhandlingerne om mellemdistanceraketter i Genève?' Følgende dagsorden vedtages: "Idet folketinget pålægger regeringen at øve en aktiv dansk indsats for at bremse oprustningen i øst og vest efter de retningslinjer, der er nedfældet i dagsordenen af den 26. maj 1983 og bekræftet i statsministerens åbningstale, opfordres regeringen til omgående at tage initiativ til, at NATO-landene foretager en ny politisk vurdering af forhandlingsforløbet, før montering af raketterne iværksættes".
Kilde: Folketingets forhandlinger 1983-84:5 spalte 1355-1450.

11/04/1983

11/05/1983
Den norske Rigsadvokat giver Huuse en irettesættelse for
begivenhederne omkring Ikkevold-sagen.

11/06/1983

11/07/1983

11/08/1983

11/09/1983
Cardinal Bernardin, the Roman Catholic Archbishop of Chicago, is receiving the fourth annual Albert Einstein International Peace Prize, skriver New York Times.

11/10/1983
Forspørgselsdebat om raketter?.

11/11/1983
Alternativ sikkerhedspolitik i Folketinget
Folketinget vedtager dagsorden om Norden som atomvåbenfri zone.

11/12/1983
Under en to dages konference på Vallensbæk Statsskole stiftes lærere for Fred.

11/13/1983

11/14/1983
Det første amerikanske krydsermissil opstilles på Greenham Common basen.

11/15/1983

11/16/1983
Det italienske parlament vedtager opstillingen af amerikanske mellemdistanceatomvåben på Comiso-basen.
Kilde: WRI Newsletter, 1983:197 s. 10.

11/17/1983

11/18/1983

11/19/1983

11/20/1983
Sovjetisk atomvåbenforsøg.

11/21/1983

11/22/1983

11/23/1983
Steen Folke (VS) og Pelle Vogt (SF) fremsætter forslag til folketingsbeslutning om at gøre Norden til atomvåbenfri zone.

11/24/1983
On Thanksgiving Day seven Plowshares activists hammered and poured blood on B-52 bombers converted to carry cruise missiles at Griffiss Air Force Base near Syracuse, New York.
Kilde: GRIFFISS PLOWSHARES.
http://www.plowsharesactions.org/webpages/GRIFFISSPLOWSHARES.htm

11/25/1983
Socialdemokratiet kræver i Udenrigspolitisk Nævn, at regeringen bliver pålagt ikke bare at tage afstand fra NATOs raketopstilling i Europa, men også at sikre, at det danske nej til raketterne kommer med i NATOs slutkommuniké.

11/25/1983
Kommunalt ansatte i Århus risikerer i foråret 1984 at blive pålagt civilforsvarstjeneste. En stor hvervekampagne med omdeling af 18.000 pjecer blandt de kommunalt ansatte har ikke skaffet det fornødne antal frivillige til opfyldelse af civilforsvarsplanen og derfor er chefen for civlforsvarskommissionen, E. Lynggaard, blevet bemyndiget til at iværksætte den kommunale mønstring.

11/26/1983
Den faglige fredsorganisation, Gymnasielærere for Fred, grundlægges.

11/26/1983
Den amerikanske præsident Ronald Reagan underskriver National Security Decision Directive 114, om militær støte til Irak i krigen mod Iran.
Litteratur: Shaking Hands with Saddam Hussein: The U.S. Tilts toward Iraq, 1980-1984. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 82 / Edited by Joyce Battle. http://www.gwu.edu:80/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/

11/27/1983

11/28/1983

11/29/1983
Sovjetisk atomvåbenforsøg.

11/30/1983

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page