Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 9. Juli 1986 / Time Line July 9, 1986

Version 3.0

8. Juli 1986, 10. Juli 1986

Fredsfestival 1986

07/09/1986
Fire dages Fredsfestival 1986 starter i Albertslund arrangeret af Fredsfestival 1986 som har adresse i Fredscentret.
"De støtter Freds-festival
Lærere for fred.
Arkitekter for fred.
Ingeniører for fred.
Motorcyklister for fred.
Idræt for fred.
Kunstnere for fred.
Bibliotekarer for fred.
Sundhedsarbejdere for fred.
Danske læger mod kernevåben.
Fagbevægelsen for fred.
FN-forbundet
International liga for fred og frihed.
Kvinder for fred.
Nej til atomvåben.
Aldrig mere krig.
Unge for fred
Kristne for nedrustning.
Samarbejdskomitéen for fred og sikkerhed.
Fredsfonden.
Socialdemokrater mod Atomvåben og militarisme.
Mellemfolkeligt Samvirke.
Internationalt Forum.
Komitéen Salvador Alliente
Nicaragua-komitéen
Landskomitéen Sydafrika aktion.
El Salvador kampagnen.
Dansk-cubansk forening.
Indvandrernes sammenslutning
Kristeligt folkepartis ungdom
Socialistisk folkepartis ungdom
Danmarks kommunistiske ungdom
Radikal ungdom
Danmarks socialdemokratiske ungdom
samt fra hundreder af lokale fredsgrupper og hvem der i øvrigt har vist Fredsfestival sympati og offervilje i gennemførelsen af denne lejr."
Litteratur: Kampagneavis Fredsfestival 1986.

07/09/1986

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for Juli 1986

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page