Fredsakademiet: Forslag til driftsbudget 2002

Pr. 9.04.2002

Indtægter

Kr.

Medlemskontingent

(20 privatpersoner á 200,- kr.)
4000,00
Medlemskontingent
(5 organisationer á 400,- kr)
2000,00

Indtægter i alt

6000,00

Udgifter

Administration

Gebyrer og hjemmesideadgang
500,00
Porto
1000,00
Kontorartikler (kuverter mm.)
800,00
Møder og generalforsamling
1000,00

Udgifter i alt

3300,00

Overskud

2700,00

Jævnfør regnskab 2001.

Budgettet omfatter ikke udgivelser af større publikationer og arrangementer.

For større publikationer og arrangementer opstilles særskilt regnskab.
Disse financieres hovedsageligt af fonde.

Med venlig hilsen
Kassereren Peter Mikael Hansen