Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 4. maj 2002

Kl. 17-18

Københavns Universitet Amager (KUA)
Njaldsgade 80
Lokale 7.2.103

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab 2001 og budget 2002.
  4. Fastsættelse af kontingent for 2003.
  5. Valg af kasserer, revisor og suppleanter.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Fastsættelse af bestyrelsens antal.
  8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  9. Evt.

Alle er velkomne.
Af hensyn til kaffebrygning og anskaffelse af øl og vand vil tilmelding til Holger Terp, tlf.: 36 78 40 28, mail: , være hensynsfuldt.

Bestyrelsen efterlyser assistance til hjemmeside-redigering og generel assistance til at opbygge Fredsakademiet.