International Humans Right March 2003 – Denmark

Den 30. December 2002 blev den danske afdeling af Menneskerettighedsmarchen

til Israel og Palæstina stiftet.

Styringsgruppen består af 5 kvinder, som kan kontaktes på nedenstående

telefonnumre og mail-adresser:

Anita Petersen, formand

3331 1749

anitap@mail.dk

Ingrid Steinitz, næstformand

4585 9569

ingrid.steinitz@jubiipost.dk

Karen Henriksen, kasserer

3582 1617

karenhen@get2net.dk

Grete Møller, internat. sekretær

4373 0063

grete-m@e-box.dk

Mathilda Feldthaus, sekretær

4870 8384

mathilda@feldthaus.dk

Kontaktadresser uden for Købenkavnsområdet:

Helle Preisler, Århus 8616 7067 helle.preisler@tovshøjskolen.dk

Grete Rasmussen, Silkeborg 8682 3458 grete.rasmussen@skolekom.dk

Vi kunne ikke nøjes med arbejdsgruppen, som har været i sving siden oktober, da vi

skulle i gang med at søge penge til projektet fra ministerier, fonde, fagforeninger o.l.

De midler, vi søger, skal bruges til forberedende og oplysende arbejde, plantning af oliventræer under marchen og ikke mindst til videodokumentation, så vi efter marchen

Kan fortsætte det oplysende arbejde.

Vi er i gang med at fremstille T-shirts og klistermærker samt at kreere gavebreve

på oliventræer.

PLANT ET OLIVENTRÆ

Over 360.000 oliventræer er blevet fældet i Palæstina. Under marchen vil vi plante

oliventræer. Hvert træ er omkring 1,5 meter højt og vil bære frugt om ca. 5 år.

Oliventræet symboliserer fred og udvikling og er et bidrag til at give en familie et

fremtidshåb.

Hvis du ønsker, at giver penge til projektet, kan du købe et eller flere oliventræer.

Du kan få et gavebrev på et oliventræ for 150 kr. ved at kontakte kassereren på

telefon 3582 1617 eller skrive til hende.MØDERÆKKE OM ISRAEL OG PALÆSTINA

Der er planlagt en række offentlige møder med henblik på at give indblik i forholdene

og forståelse for begge parter i konflikten samt gøre marchdeltagerne i stand til at

reagere hensigtsmæssigt og fredeligt under opholdet i Mellemøsten.

Møderne afholdes alle på tirsdage kl. 19.30 – 22 i Nørre Allé Medborgerhus,

Nørre Allé 7, 2200 København N. Tlf. 3536 0528

Den foreløbige møderække ser således ud:

28.januar: Torril Eide, den norske initiativtager til International Human Rights March:

”Planlægningen og alle de praktiske spørgsmål, som skal løses”.

4. februar: Else Hammerich, Center for Konfliktløsning:

”Fredsprocesser og mægling”.

11.februar: Bent Melchior, forhv. overrabiner:

”Den jødiske kultur set i forhold til Israel”

18.februar: Amne Hawwa, læge, terapeut:

”Kvindens rolle i det palæstinensiske samfund”

(endnu ikke endelig bekræftet)

25.februar: Birgitte Rahbeck, cand.pæd., journalist i DR

„Dobbeltmoral og hykleri i Mellemøsten“

Tirsdagsmøderne fortsætter i marts måned, men disse er endnu ikke endelig planlagt.

Hver tirsdag kl. 18.00 – inden de offentlige møder – holder arbejdsgruppen, som består af

8 – 10 kvinder planlægningsmøder i Nørre Allé Medborgerhus. – Vi kan godt bruge flere

hænder! Så mød op, hvis du har lyst ti at give en hånd med. – Du kan godt deltage i

planlægningen, selv om du ikke har planer om at tage med på marchen.

HJEMMESIDE www.humansrightsmarch.dk

Den danske afdeling har fået egen hjemmeside.

Der vil du kunne finde en dansk udgave af marchgrundlaget, vedtægterne for foreningen,

pressemeddelelser, et registreringsskema på dansk m.m. Endvidere henvises til andre hjemmesider, som har oplysninger om marchen og artikler om situationen i mellemøsten.

Vi har endnu ikke i skrivende stund fået oprettet en bankkonto, men vi modtager meget gerne støttebidrag til marchen - ring til kassereren!

Vores adresse er:

International Human Rights March 2003 – Denmark,

c/o Anita Petersen,

Svend Trøsts Vej 5, 1.

1912 Frederiksberg

Grete Møller