Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 2. Oktober 2004 / Time Line October 2, 2004

Version 3.5

1. Oktober, 3. Oktober


10/02/2004
Den britiske regering beslutter at sende tropper til Irak for at 'beskytte olieinstallationer ved Abadan', 1914.

Gandhi statue i København, gave fra Indira Gandhi 1984.

10/02/2004
Mohandas Gandhis fødselsdag mindes, bl.a. i Gandhis Plæne på Nørrebro i København.

10/02/2004
Seminar om 'Atomvåben og ikkevold'.
Sted: Nørrebro Medborgerhus, Nørre Allé 7. Kl. 11.30-17.
Første danske seminar om atomvåben og ikkevold.
Seminaret afholdes delvist på dansk og engelsk.
Gratis adgang.
Eksperter er nu mere bekymrede for atomvåbentruslen end nogensinde før, men den offentlige viden og interesse er samtidig minimal. Ansvarlige politikere undergraver aftalerne om nedrustning og begrænsning af spredning af atomvåben.
Hvad kan vi gøre for at muliggøre offentlig interesse og demokratisk indflydelse på udviklingen?
Gandhi – og før han Tolstoi – så med bekymring og smerte på den ufrihed og lidelse magthaverne påførte den jævne befolkning. Vold og magt var udelukket for dem bl.a. af etiske grunde.
Ikkevold og civil ulydighed er en mulighed – individuelt og kollektivt – for at påvirke magthaverne. Dengang – og nu? Velkomst ved Peter Mikael Hansen, Fredsakademiet
Oplægsholdere:
Formanden for Det danske Fredsakademi John Avery:
Nuclear weapons, non-violence, and the Nuremberg Principles.
Povl Revsbech: Læger mod Kernevåben - En vital verdens-organisation.
Klaus Arnung DLMK: Om de helbredsmæssige konsekvenser ved brug af kernevåben
Den verdensberømte tyske Gandhi og Tolstoj-specialist Christian Bartolf Gandhi-Informations-Zentrum:
Tolstoy and Gandhi and their Legacy Today.
Christian Bartolf ist Vorsitzender des Gandhi-Informations-Zentrums in Berlin. Die dänische Friedensakademie hat ihn zum 2. Oktober, dem 135. Geburtstag von Mahatma Gandhi, zu einer Konferenz über »Atomwaffen und Gewaltfreiheit« in Kopenhagen eingeladen.
F: Worum geht es bei der Konferenz in Kopenhagen?
Die Dänische Friedensakademie will die aktuelle Bedeutung ziviler, gewaltfreier Konfliktbearbeitung zwischen Staaten und die Notwendigkeit internationaler Abrüstung erörtert.
Den norske ikkevoldsspecialist og fredsforsker Jørgen Johansen TRANSCEND Peace University: Nonviolence as Political Tool and Philosophy.
Synopsis:
This lecture will take up the partly hidden heritage from Gandhi and discuss its relevance for the modern social and political movements of today. The unique combination of noncooperation, personal development and constructive work gave the Indian liberation movements its unique strengths. To what degree is this strategy still applicable for the challenges of the twenty cases were nonviolent techniques have been successful in removing old regimes. But few of them have been able to create a stable and peaceful state. What is missing and where are the hopes?
Arrangører: Danske Læger mod Kernevåben, Danish Pugwash Conferences on Sciences and World Affairs og Det danske Fredsakademi.
Litteratur: »Gandhi-Dialoge sind von trauriger Aktualität« : Dänische Friedensakademie berät am Sonnabend in Kopenhagen über gewaltfreien Widerstand gegen Atomrüstung. Prominente unterstützen Abrüstungsmanifest. Ein Gespräch mit Christian Bartolf. Interview: Tim Schaffrick. In: Junge Welt, 09/29/2004.

10/02/2004

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for oktober 2004

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk