Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 18 januar 2010 / Time Line January 18, 2010

Version 3.5

17. Januar 2010, 19. Januar 2010


01/18/2010
Ophæv blokaden af Gaza og støt Goldstone-rapporten
Den israelsk-palæstinensiske konflikt Der må ikke være straffrihed for krigsforbrydelser hverken i Gaza, Israel eller andre steder, skriver dagens kronikør i anledning af, at det i dag er et år siden, den seneste krig i Gaza sluttede
Af Tue Magnussen
I DISSE DAGE er det et år siden, at Israel afsluttede sin angrebskrig i Gaza. Efter 20 dages intensiv krig kunne palæstinenserne og det internationale samfund den 18. januar begynde at opgøre de omfattende menneskelige og materielle skader i krigens kølvand. Ikke færre end 1393 palæstinensere, heraf 347 børn og 13 israelere inklusive tre civile, blev dræbt.
Gaza-striben, der med knap 1,5 million indbyggere på et område på størrelse med Langeland er et af de tættest beboede områder i verden. I de bymæssige områder blev 100.000 mennesker gjort hjemløse, da mere end 15.000 hjem blev ødelagt under den tre uger lange israelske angrebskrig. I juli var 20.000 mennesker fortsat hjemløse og boede enten i telt eller hos familie og venner. Genopbygningen har fortsat lange udsigter. 3540 boliger skal fortsat fuldstændig genopbygges, mens 2870 boliger behøver en omfattende genopbygning for igen at kunne blive et palæstinensisk hjem. Hvad der angiveligt skulle være en præventiv afvæbning af mindre raketangreb mod det sydlige Israel udviklede sig til omfattende overgreb og krigsforbrydelser, som chokerede en hel verden. I Danmark var titusinder på gaden for at protestere.
Politiske ordførere fra et bredt spektrum af Folketingets partier var ude at fordømme den israelske invasionskrig. Og internationalt var protesterne endnu mere omfattende - ikke mindst i FN. Her et år efter er der god grund til især at sætte fokus på dels den fortsatte blokade, dels spørgsmålet om retsforfølgning af krigsforbrydelserne.
Kort før jul fastslog 16 internationale nødhjælpsorganisationer i en rapport, at det internationale samfund svigter palæstinenserne i Gaza ved ikke at få ophævet Israels blokade af området. Rapporten "Failing Gaza: No rebuilding, no recovery, no more excuses" kritiserer det internationale samfunds rolle i de elendige forhold, som præger dagligdagen for størstedelen af beboerne i Gaza.
Rapporten kritiserer især EU og USA for ikke at bakke deres kritiske udtalelser omkring Israels blokade af Gaza op med handling.
SOM ET RESULTAT AF BÅDE den blokade, der blev indledt, da Hamas tog magten i Gaza i 2007, og af Israels mi litære offensiv omkring årsskiftet for et år siden lider Gaza i dag af en konstant mangel på både strøm, gas og vand.
Israel forhindrer med et importforbud varer og materialer i at komme ind i Gaza. Myndighederne og beboerne i området har derfor ikke været i stand til at reparere det ødelagte kloaksystem, der forårsager udbredt sygdom især blandt børn. Beboerne har heller ikke været i stand til at reparere noget af den omfattende skade, der blev gjort på området under krigen.
Israel forhindrer også varer i at komme ud af Gaza. Virksomheder og landmænd kan derfor ikke tjene til dagen og vejen. Otte ud af 10 beboere i Gaza er afhængig af bistand.
Med det nuværende tempo vil genopbygningen af Gaza efter de omfattende ødelæggelser for et år siden komme til at vare 500 år. Israel forhindrer, at cement, stål og andre byggematerialer kommer frem. Kun 41 lastbiler med byggematerialer har fået lov til at komme ind i Gaza siden invasionen sluttede den 18. januar. Syge, traumatiserede og fattige mennesker i Gaza er blevet ofre for en ulovlig israelsk overtrædelse af den humanitære folkeret gennem en "kollektiv afstraffelse" af palæstinenserne med blokaden af Gaza, siger organisationerne i rapporten.
Den danske regering og det øvrige EU bør lægge pres på Israel for straks at ophæve blokaden af Gaza, så en genopbygning kan begynde. Og er man i tvivl, bør udenrigsminister Per Stig Møller (K) og andre danske politikere besøge Gaza for med egne øjne at se blokadens konsekvenser for civilbefolkningen. Gennem en øjeblikkelig åbning af Gazas grænser, så byggematerialer kan komme ind, kan politikerne tage et vigtigt første skridt hen imod helt at fjerne blokaden.
DE OMFATTENDE OVERGREB i krigens kølvand førte kort tid efter til nedsættelse af FN's kommission for at finde fakta om Gaza-konflikten, populært kaldet Goldstone-kommissionen efter lederen, den internationalt anerkendte jurist Richard Goldstone. Selvom Israel hen over sommeren nægtede at samarbejde med kommissionen, dokumenterede den endelige rapport på 575 sider ved udgivelsen i september grundigt de omfattende krigshandlinger og deres indvirkning på det civile liv i Gaza.
FN's Menneskerettighedsråd godkendte den 16. oktober Goldstone-rapporten. Rådets beslutning blev vedtaget med 25 stemmer for og seks imod, mens 11 lande undlod at stemme. Efterfølgende behandlede FN's Generalforsamling den 5. november rapporten og vedtog en resolution med 114 stemmer for, 18 imod og 44 lande, der undlod at stemme.
Dermed gav et overvældende flertal af verdens lande Israel og palæstinenserne tre måneder til at undersøge, om der har været alvorlige krænkelser af folkeretten. Samtidig anmodede man FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, om at sende Goldstones rapport til FN's Sikkerhedsråd og aflægge rapport om dens videre skæbne om tre måneder. Det skal derfor ske den 5. februar.
I dansk sammenhæng har regering, de politiske ordførere og store dele af opinionen været meget afventende, ja, næsten tavse om holdningen til Goldstone-rapporten. Danmark undlod i FN's Generalforsamling at stemme, selvom en række danske ngo'er som FN -forbundet , Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) gentagne gange har opfordret den danske regering til selvstændigt og sammen med de øvrige EU-lande aktivt i FN-regi at arbejde for, at de ansvarlige på begge sider for krigsforbrydelserne bliver retsforfulgt.
GOLDSTONE-RAPPORTENS dokumentation af overgreb og krigsforbrydelser må ikke forbigås. Der må ikke være straffrihed for krigsforbrydelser hverken i Gaza, Israel eller andre steder. Hvis overgrebene forbliver ustraffede, og en så vigtig FN-rapport ikke bliver fulgt op, betyder det straffrihed for krigsforbrydelser, og at overgreb kan fortsætte uhindret.
Ofte har det internationale samfund ofret hensyn til menneskerettigheder og folkeretten for at fremme en såkaldt fredsproces. Det har imidlertid vist sig at være en fejl. Den fortsatte udbygning af de ulovlige bosættelser på Vestbredden, som vi oplever i disse dage, er et eksempel på tilsidesættelse af internationale konventioner og mindsker tydeligvis i dag muligheden for en palæstinensisk stat.
Da Danmark for få år siden havde formandskabet for FN's Sikkerhedsråd, understregede udenrigsminister Per Stig Møller over for det internationale samfund, at det har et ansvar for at sætte et stop for straffriheden. Det internationale samfund har et ansvar for, at de, der står bag forbrydelser mod menneskeheden og overtrædelse af folkeretten, ikke går fri, men stilles til regnskab for deres handlinger.
Overholdelse af menneskerettigheder og internationale konventioner samt etablering af en international retsorden er ikke en forhindring, men i de fleste tilfælde fundamentet for en proces hen mod en varig fred.
Det er vigtigt, at Goldstone-rapporten ikke samler støv, men tværtimod bruges, som den er tænkt, nemlig som en grundig dokumentation og dermed et vigtigt instrument til at sikre overholdelse af menneskerettighederne og de internationale konventioner for at undgå straffrihed for krigsforbrydelser. Sammen med en ophævelse af blokaden af Gaza vil en opbakning til Goldstone-rapporten vise, at det internationale samfund ikke har glemt Gaza. Tue Magnussen er cand.mag. og advocacy-koordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) og medlem af FN-forbundets bestyrelse. Kronikken er bragt i Kristeligt Dagblad | 18.01.2010

01/18/2010

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for januar 2010

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page