Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 15. April 2011 / Time Line April 15, 2011

Version 3.0

14. April 2011, 16. April 2011


04/15/2011
Plutonium and more than 100 other new toxins identified at Bannister Federal Complex
By: Russ Ptacek
KANSAS CITY, Missouri - The United States Department of Labor has identified more than a hundred known new toxins to a list of health concerns present at the Bannister Federal Complex and an official acknowledges the plant also uses small amounts of plutonium.
The updated list acknowledges use of more than 898 toxins. That's 114 more toxins since the NBC Action News Investigation into Bannister began in November 2009.
The list includes several radioactive materials, but does not name plutonium, although officials at the Kansas City Plant acknowledge use of small amounts.
NBC Action News first uncovered the history of plutonium at the Bannister Federal Complex by obtaining a 1998 Brookings Institution report by Stephen Schwartz which analyzed plutonium stored in the nation's weapons manufacturing facilities.
According to the report, the amount of 1.2 grams of plutonium reported at the Bannister Federal Complex was miniscule compared to other facilities which stored tons of plutonium at a time.
Bannister officials confirmed the report's findings on plutonium at the Kansas City Plant.
Read more:

04/15/2011
Besparelse?
Af Holger Terp
Helge Adam Møller (K) vil, ifølge BT, 'annullere købet af nye kampfly', hedder det.
Så vidt jeg er orienteret er der ikke truffet nogen beslutning endnu om at købe flyene.
Der er kun en række politiske hensigtserklæringer og aktiv dansk økonomisk støtte til udviklingen af flyene, samt et par danske våbenfabrikker som håber at spinde guld på det 21. århundredes våbenhandel.
JSF er planlagt udviklet til at kunne anvende kernevåben. Dette må ikke glemmes i den danske diskussion om en eventuel anskaffelse af flyene og har Danmark brug for en sådan kapacitet?
Budgetoverskridelserne i forbindelse med udviklingen af flyene er, ifølge den amerikanske rigsrevision, så mange, at der reelt er ingen som ved hvad stykprisen for flyene engang bliver, når de forlader samlebåndet.
Dokumentation: http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/jord/j8.htm
Så jeg er enig med Helge Adam Møller i at der her er et oplagt spareområde. Men sat på spidsen kan man sige, at besparelsen ikke bliver særlig stor, for midlerne til flykøbet er mig bekendt ikke bevilliget endnu.

04/15/2011

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for april 2011

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page