Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 11. Mars 2011 / Time Line March 11, 2011

Version 3.5

10. Mars 2011, 12. Mars 2011


03/11/2011
Den civile japanske Hiroshima katastrofe
Af Holger Terp
Jordskælv og efterfølgende tsunami og vulkanudbrud ved Sendai i Japan. Atom-kraftværkerne Fukushima I og Fukushima II nord for Tokio beskades ved eksplosioner og lukkes ned. Også dele af Onagawa kraft-værket brænder. Ifølge den amerikanske atomfysiker Charles D. Ferguson, er det 30 procent af den japanske el energiproduktion som hermed sættes ud af kraft.
De 52 reaktorer i Japan - der producerer et lidt over 30 procent af sin elektricitet - er beliggende i et område på størrelse med Californien, mange mindre end 150 km fra hinanden og næsten alle bygget langs kysten, hvor havvandet er til rådighed for køle dem, skriver den amerikanske fysiker Leuren Moret i 2004.
Fukushima I er netop værket, hvor der tidligere har været store sikkerheds-mæssige problemer: "Det er efterfølgende kommet frem, at man også har udført uautoriserede reparationer på de berørte værker, og den værste afsløring er, at der bevidst blev manipuleret med nogle lækage-afprøvninger af reaktorindeslutningen på kernekraftværket Fukushima I-1 i 1991 og 1992. Afsløringerne viser, at der er betydelige problemer med sikkerheds-kulturen i Japans nukleare industri", meddeles det i International kernekraft-status 2002. Redigeret af B. Lauritzen, B. Majborn, E. Nonbøl og P.L. Ølgaard, Risø, 2003.
Der kommer forskellige meldinger om øget sundhedsskadelig lav radioaktivitet omkring atomkraftværkerne. 'Japan imødeser mulige nukleare katastrofer i takt med at strålingen stiger', skriver New York Times 14/3 og det japanske atomkraftværks stråling er "ekstremt højt", vurderer nyhedsbureauet Global Security Newswire 17. marts. Mælk og fødevarer bestråles mere end 30 kilometer væk alarmerer Politiken 03/20. Der oprettes en 20 til 30 kilometer sikkerhedszoner rundt om værkerne.
Atomreaktorernes brændstofkilder (og affald i form af over 12.000 brugte reaktorstave) er både uran og MOX, en blanding af uran og plutonium, bl.a. beskrevet af lederen af the Nuclear Control Institute i Washington, Edwin S. Lymana. Nogle af måleenhederne af radioaktivitet er Enheden for absorberet dosis = Gray, og Sievert eksempelvis: Kyodo News - strålingsdosishastigheden på Fukushima nr. 1 stiger til 8.217 mikro sievert pr. time og 1015 mikro sieverts i timen registreres på tidspunktet for eksplosionen - omtrent den dosis som et menneske kan tåle i et helt år (NHK).
Mere end 200.000 mennesker er evakueret fra området.
Det amerikanske tidsskrift the Bulletin of the Atomic Scientists udsender to dage efter deres sædvanlige martsnummer en række artikler om de japanske katastrofer, hvor bl.a. geologen Jeffrey Park skriver om jordskælvets størrelse og betydning for Japans fremtid.
Tilbage er en række indtil videre ubesvarede spørgsmål?

  • Hvordan sikres ofrene korrekte oplysninger om katastrofernes omfang og konsekvenser?
  • Hvordan rydder man op efter katastroferne, hvad enten de skyldes naturen, teknologi og økonomiske forhold?
  • Hvordan sikrer man befolkningen mod gentagelser?
  • Hvilke teknologiske og økonomiske alternativer kan erstatte den tabte energiproduktion?
  • Hvem skal betale regningerne for katastroferne?
Kilder og fremstillinger: Atomkraft:
http://www.peacelink.nu/Atomkraft/index.html
John Scales Avery: Dangers of Nuclear Power Generation,
03/24/2011.
IAEA: Earthquake and Tsunami Update.
Better World Links: Fukushima Melt-down 2011 (Japan).
Keith Bradsher ; Hiroko Tabuchi: Danger of Spent Fuel Outweighs Reactor Threat. I: New York Times, 03/17/2011.
Charles D. Ferguson: The need for a resilient energy policy in Japan. I: Bulletin of the Atomic Scientists, 2001.
Peter Folger: U.S. Tsunami Programs: A Brief Overview, CRS, March 14, 2011. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41686.pdf
GSN: Japan Plant Radiation "Extremely High".
http://gsn.nti.org/gsn/nw_20110317_4604.php
Japan Earthquake. The Federation of Earth Science Information Partners (ESIP Federation).
Leder: Skyerne fra Fukushima. I: Arbejderen, 03/15/2011.
Edwin S. Lymana: Public Health Risks of Substituting Mixed-Oxide For Uranium Fuel in Pressurized-Water Reactors.
I: Science & Global Security, Volume 9 pp 33-79, 2001.
http://www.princeton.edu/sgs/publications/sgs/pdf/9_1lyman.pdf
Macfarlane, Allison: An explosive mix: Uncertain geologic knowledge and hazardous technologies.
I: Bulletin of the Atomic Scientists. 17. marts 2011.
http://www.thebulletin.org/web-edition/
McNeill, David : Journey to Fukushima: After the Quake. In: The Asia-Pacific Journal, 03/14/2011. http://japanfocus.org/events/view/48
Moret, Leuren: Japan's deadly game of nuclear roulette. I: Japan Times, 05/23/2004.
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20040523x2.html
Nielsen, Jørgen Steen: Da Japans atom-eventyr nedsmeltede. I: Information, 03/14/2011.
Nielsen, Jørgen Steen: Japan kæmper stadig mod radioaktiviteten: Mens elselskabet søger at sende arbejdere ind i det strålingsfarlige atomkraftværks centrale dele for at lave de nødvendige reparationer, afslører nye målinger omfattende cæsium-forurening i stor afstand fra det japanske værk. I: Information, 05/11/2011.
Physicians For Social Responsibility Concerned About Radioactivity in Food Supply.
By Physicians for Social Responsibility. Countercurrents.org, 23 March, 2011.
Reaction to Japan Catastrophe : Accident Triggers Nuclear Power Debate in Germany, Spiegel Online, 03/12/2011.
Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA), Japan.
Jeffrey Park: Earthquake 9.0: What this magnitude might mean for Japan's future. I: Bulletin of the Atomic Scientists, 2011.
Joshua Pollack: Guarding against disaster: As Japan's tragedy becomes more serious, so does the need to learn from it.
I: Bulletin of the Atomic Scientists. 15. marts 2011.
http://www.thebulletin.org/web-edition/
STRATFOR’s global team of intelligence: The Japanese Disaster: Full Coverage.
Hiroko Tabuchi, David E. Sanger, Keith Bradsher: Japan faces potential nuclear disaster as radiation levels rise. I: New York Times, 03/14/2011.

03/11/2011

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for 2011

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page