Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 11. April 2012 / Time Line April 11, 2012

Version 3.0

10. April 2012, 12. April 2012


04/11/2012
Den danske regering barsler med nedsættelsen af en Irak kommission.
Litteratur: Justitsministeriet: Udkast til Kommissorium for en undersøgelseskommission om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan. 2012. - 4 s.

04/11/2012
Socialist former defense minister Akis Tsohatzopolous has been arrested in Athens on suspicion of money laundering. The Greek politician is alleged to have taken bribes when purchasing German submarines.
/ Den socialistiske tidligere forsvarsminister Akis Tsohatzopolous er blevet anholdt i Athen på mistanke om hvidvaskning af penge. Den græske politiker påstås at have taget imod bestikkelse, da Grækenland købte tyske ubåde.

04/11/2012

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for april 2012

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page