Det danske Fredsakademi

Danske tab under besættelsen

Dræbt den 9. april 1940   14
Henrettet ifølge tysk krigsretsdom  113
Andre omkomne som følge af deltagelse i modstandskampen  837
Døde i eller som en følge af ophold i tyske kz-lejre
(Antal danske, der har været interneret i Tyskland: 6287)
 560
Omkomne danske søfolk og fiskere 1500
Dræbt som følge af bombardementet på B&W, 27.01.1943   11
Dræbt 29. august 1943   26
Eksplosionsulykken i Aarhus havn 31.10.1944   28
Dræbt som en følge af bombningen af gestapohovedkvarteret i Århus, 31.10.1944   28
Dræbt som en følge af bombningen af gestapohovedkvarteret i København, 21.03.1945  143
Dræbt som en følge af bombningen af gestapohovedkvarteret i Odense, 17.04.1945    8
Dræbt ved celaringmord, skudveksling, sabotage  901
Dræbt iøvrigt som en følge af bombardement eller lignende  110
Antal omkomne ialt 4279

Alle statistikker lyver. Tallene dækker ikke perioden 1939 til april 1940. Medtaget er ikke dræbte danske i frivillig allieret og tysk krigstjeneste, stikkerlikvideringer, selvmord, henrettelser af landsvigere og senere dødsfald relateret til besættelsen.
Kilder: Beretning fra Centralkontoret for særlige Anliggender for Storkøbenhavn, 1946. s. 31.
Dansk Søulykke-Statistik, 1939-1945. / : udgivet af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
...Forliset antages at skyldes Krigsaarsager...
- http://www.sbib.dk/
Fremstillinger: Kampen på havet : danske søfolk under Anden Verdenskrig. / : Christian Tortzen.
- København : Information, 2011.- 377 s.
- http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=978-87-7514-271-2
Krigssejlerne : træk af dansk skibsfarts historie, 1939-1945. / : Christian Tortzen.
- Valby : Forlaget Pantheon, 1995. - 288 s.
Se også:
Nielsen, Henrik: Dødelighed og invaliditet blandt danske modstandsfolk deporteret til nazistiske koncentrationslejre. 1986.


Top

Gå til Fredakademiets forside
Tilbage til kronologien

Fredsakademiet.dk