The Danish Peace Academy

GANDHI AND NORDIC COUNTRIES

Collected by E. S. Reddy and Holger Terp.

Contemporary Nordic Gandhi Bibliography

DENMARK - NORWAY - SWEDEN

DENMARK

 1. Andrews, Charles F.: Det rigtige Indien : Et bidrag til forstaaelse.
  - Copenhagen : Gad, 1939. - 172 pp.
 2. Bodelsen, C. A.: Det Britiske Kolonirige. - Copenhagen : ?, 19??. - ? pp.
 3. Gandhi, M. K.: Hind Swaraj [Indisk selvstyre] : En samtale om Vejen til Frihed.
  - Copenhagen : P. Haase & Søns Forlag, 1925. - 227 pp.
  INDHOLDSFORTEGNELSE
  HIND SWARAJ
  INDLEDNING
  Kap. I Kongressen og dens Ledere
  » II Bengalens Deling
  » III Utilfredshed og Uro
  » IV Hvad er Swaraj?
  » V Forholdene i England
  » VI Civilisation
  » VII Hvorfor mistede vi Indien?
  » VIII Tilstanden i Indien
  » IX Tilstanden i Indien. Jærnbaner
  » X » » » Hinduer og Muhammedanere
  » XI » » » Jurister
  » XII » » » Læger
  » XIII Hvad er ægte Civilisation?
  » XIV Hvorledes kan Indien frigøres?
  » XV Italien og Indien
  » XVI Den raa Kraft
  » XVII Passiv Modstand
  »XVIII Skolevæsen
  » XIX Maskiner
  » XX Slutninger
  DET INDISKE SPØRGSMAAL I SYDAFRIKA
  Kampens Begyndelse
  Da det gjaldt
  Vaabenstilstand med Regeringen
  Afgørelsen
  Tale til kontraktbundne Indere
  Farvel til Sydafrika
 4. Gandhi, M. K.: Mahatma Gandhis Tanker : med uddrag af hans Skrifter / editor: Charles F. Andrews.
  - Copenhagen : H. Hagerups Forlag, 1931. - 254 pp.
 5. Gandhi, M. K.: Mine forsøg med Sandheden.
  - Daugaard : Nye Veje, 1930. - 485 pp. Original title: The story of my experiments with truth
 6. Gandhi, M. K.: Om Vaccination, Kopper og Læger.
  - [Holte] : Landsforeningen mod Tvangsvaccination , [1928?], - 15 s.
 7. Gandhi, M. K.: To af Gandhis Taler ved Det Runde Bords Konference :
  1. Tale holdt af Gandhi i den føderative forfatningskommisions Møde 2. Mene, Mene - Skriften paa Væggen : Tale holdt af Gandhi ved Det Runde Bords Konference. - Copenhagen : Indiens Venner, 1932. - 24 pp.
 8. Gandhi, M. K.: Det unge Indien .
  - Copenhagen : P. Haase & Søns Forlag, 1926. - 227 pp.
  Note: Det unge Indien kendes i fem eksemplarer i bibliotekssystemet.
  Antologien blev efterfulgt af Young India, 1924-1926, der ikke blev oversat til dansk, (Madras, S. Ganesan, 1927. - 1352 s.).
  Hele tidsskriftet på engelsk: Ahmedabad: Navajivan Pub. House : New Order Book Co., 1919-1931.
  »Young India« er Navnet paa det Blad, som K. M. Gandhi redigerer, og nærværende Bog er et Uddrag af Artikler fra dette Blad. De er alle skrevet af Gandhi selv og er udkommet i Tidsrummet mellem hans første Indgreb i indisk Politik i Slutningen af 1919 og hans Fængsling i Indien i April 1922. Ved Valget af Artikler har jeg forsøgt at medtage dem, der bedst belyser Gandhis Karakter; men det har været nødvendigt for Forstaaelsens Skyld ogsaa at medtage en Del, der giver Oplysninger om de Forhold og Begivenheder, han har maattet tage Stilling til. .
  Oversættelsen er foretaget efter en Samling af Gandhis Artikler: »Young India« 1919-1922. Tagore & Co., Madras 1922...
  Frede Brøndsted.
  INDHOLD
  Ring det gamle ud, ring det nye ind. (5. Nov. 1919)
  Selvstyre gennem Selvhjælp. (10. Dec. 1919)
  Khalifatet, I. (28. Jan. 1920)
  Jallianwala Bagh. (18. Febr. 1920)
  Bardoli's Beslutning. (22. Febr. 1920)
  Den sjette og den trettende April. (10. Marts 1920)
  Vold kontra IkkeNold. (24. Marts 1920)
  Hvorfor jeg har sluttet mig til Khalifatbevægelsen. (28. April 1920)
  Et beskedent Forslag. (19. Maj 1920)
  Britisk Imperialisme. (30. Juni 1920)
  General Dyer. (14. Juli 1920)
  Hvad den franske Renaissance lærer os. (28. Juli 1920)
  Non-Cooperation som en indre Magt (8. September 1920)
  Svar paa Hr. Penningtons Indvendinger (29. September 1920)
  Vor Overtro paa Domstole. (6. Oktober 1920)
  Disciplinens Nødvendighed. (20. Oktober 1920)
  Til hver enkelt Englænder i Indien. I. (27. Oktober 1920)
  Til Aligarh-Studenternes Forældre. (3. November 1920)
  Vanskeligheder paa vor Vej. (10. November 1920)
  Valgene. (24. November 1920)
  HemmeligholdeIsens Synd. (22. December 1920)
  Gandhi's Tale i Kalkutta. (22. December 1920)
  Kaste eller Klasse. (29. December 1920)
  Social Boycottning. (16. Februar 1921)
  Khalifatet, II. (23. Marts 1921)
  Gandhi og de undertrykte Klasser. (27. April 1921)
  Til de Moderate. (8. Juni 1921)
  Undskyldningen. (15. Juni 1921)
  Til hver enkelt Englænder i Indien, II. (13. Juli 1921)
  En Trosbekendelse. (13. Juli 1921)
  Kvindens Stilling. (21. Juli 1921) Civilt Lovbrud. (4. August 1921)
  En Bekendelse. (18. August 1921)
  National Undervisning. (1. September 1921)
  Vore faldne Søstre. (15. September 1921) Kristne og Non-Cooperation. (22. September 1921)
  Hinduismen. (6. Oktober 1921)
  Hjælp imod Hungersnød. (6. Oktober 1921)
  Baade godt og ondt. (24. November 1921)
  En mørk Plet. (24. November 1921)
  Den eneste Mulighed. (9. Februar 1922)
  Forbrydelsen i Chauri Chaura, (16. Februar 1922)
  Kongresudvalget for hele Indien. (2. Marts 1922)
  Hvis jeg bliver arresteret. (9. Marts 1922)
  Den store Proces Gandhi's skrevne Erklæring
  Dommen
  Gandhi's Svar
  »De tre Artikler«
  Tillæg
 9. Hørup, Ellen: Gandhis Indien. - Copenhagen : H. Hagerups Forlag, 1931. - 191 pp. : ill.
 10. Knudsen, Axel J.: Gandhi som Folkeopdrager :
  Hans folkeopdragende Grundtanker og deres Udformning i Indisk Folkeliv. - Brande : Eget Forlag, 1943. - 30 pp.
 11. Matthews, Basil : Racernes Kamp. - Copenhagen : ?, 19??. - ? pp.
 12. Mayo, Katharina: Moder Indien. - Copenhagen : Gyldendal, 1931. - ? pp.
 13. Menon, Ester: Gandhi. - Copenhagen : H. Hagerups Forlag, 1930. - 48 pp. : ill.
 14. Rolland, Romain: Mahatma Gandhi. - Copenhagen : Gad, 1924. - 140 pp.
 15. Rohde, P. P. : Indien og dets Frihedskamp. - Copenhagen : ?, 1932. - ? pp.
 16. Sperling, Johs.: Indien i Smeltediglen : En Samling økonomiske, politiske og sociale Oplysninger til Orientering i Spørgsmaalet om Indiens Udvikling . - Copenhagen : Fremad, 1932. - 91 pp.
 17. Thorborg, Magrethe: Mahatma Gandhi. - Copenhagen : Kristeligt Fredsforbund, 1925. - 16 pp.
 18. Vett, Carl: Gandhi og den indiske Revolutions Metoder : Foredrag holdt i Borups Højskole den 24. September 1931.
  - Copenhagen : Indiens Venner, 1931. - 24 pp.

Articles in books

 1. Buschardt, Leo: Gandhi. In: Den lille Salmonsen, vol. IV - 1938, pp. 613-614!
 2. Gammelgaard Jacobsen: Kamp mod national og social undertrykkelse. a. Indien In: Kamp uden Vaaben : Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse, 1937, pp. 102-156.

NORWAY

 1. Birkeli, Emil: Indisk religiøsitet og Gandhi. - Oslo : Grøndahl, 1946. - 10 pp.
 2. Fiane, Knut Knutson: Den indiske fridomsstriden.
  - Oslo : Herolden , 1941 - 16 pp.
 3. Gandhi, M. K.: Gandhi : hans egen historie / utgitt ved C.F. Andrews ; oversatt av Hans Krag. - Oslo : Aschehoug, 1932. - 260 pp.
 4. Lasson, Bokken: Østens smil og tårer.
  - Oslo : Gyldendal, 1931.
 5. Olden, Ole: Gandhi.
  - Stavanger : Stavanger Fredsforening i komission hos Olaf Norli, Oslo, 1925 - 85 pp.
 6. Sunderland, J. T.: Sannheten om India : Historien om et stort folks kamp for frihet / fortalt i en rekke utdrag av Dr. J. T. Sunderlands aktuelle og mektige bok India i Lenker. - Oslo : Indiens Venner, 1931. - 54 pp.

SWEDEN

 1. Fischer, Frederick B.: Gandhi och vi. - Stockholm : Bokfölaget Natur och Kultur, 1934.
 2. Mahatma Gandhi / av R.M. Gray ; Manilal C. Parekh ; bemyndigad översättning från engelskan av Paul Sandegren. - Uppsala : Lindblad, 1926. - 126 pp.
 3. Gandhi, M. K.: Mina experiment med sanningen : självbiografiska anteckningar. 1 Edition: 2. uppl. - Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1931 - 339 pp. Original title: The story of my experiments with truth. Coauthor: Svenska kyrkans diakonistyrelse
 4. Gandhi, M. K.: Mina experiment med sanningen. 1 Gandhi, Mohandas Karamchand - Stockholm, 1929.
 5. Gandhi, M. K.: Mina experiment med sanningen. 2 Gandhi, Mohandas Karamchand - Stockholm, 1930.
 6. Gandhi, M. K.: Mina experiment med sanningen : självbiografiska anteckningar / övers. av Hugo Hultenberg.
  - Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyrelse, - 1929-1930 2 vol. Original title: The story of my experiments with truth.
 7. Gandhi, M. K.: Satyagraha i Sydafrika / bemyndigad övers. från engelskan av Ada Rosengren.
  - Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1933. - 406 pp. Original title: Satyagraha in South Afrika.
 8. Gandhi, M. K.: Tal och skrifter / översatta av Albert Lundman, inledning av Anders Österling - Stockholm : Bonnier, 1924. xix, 285 pp. Original title: Speeches and writings.
 9. Gregg, Richard B.: Den nya maktfaktoran : Motstånd utan vold / Översätning av fil. mag. Greta Engkvist. - Stockholm : Bokfölaget Natur och Kultur, 1936. - 205 pp.
  Original title: The Power of Non-Violence.
 10. Jones, E. Stanley: Mahatma Gandhi.
  - Stockholm : Nya Bokförlag, 1949. - 237, (1) s.
 11. Polak, Millie Graham: Gandhi i vardagslivet.
  - Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1932. - 160 s.
  Original title: Gandhi : The Man.
 12. Rolland, Romain: Mahatma Gandhi.
  - Stockholm : Norstedts, 1924. - 134 s.

Articles.

Top


Go to The Danish Peace Academy
Back to Index

The Danish Peace Academy.
Locations of visitors to this page