The Danish Peace Academy

GANDHI AND NORDIC COUNTRIES

Collected by E. S. Reddy - EReddy@aol.com and Holger Terp.

Contemporary Danish Gandhi articles / Samtidige danske Gandhiartikler

Uncomplete / Ukomplet. Artikler medtaget i Mohandas [Mahatma] Gandhi antologierne Hind Swaraj og Det unge Indien er som hovedregel ikke medtaget. Oplysninger om oversete artikler modtages med tak.

Articles on British imperialism in India / Artikler om britisk imperialisme i Indien

 1. Arup, Erik: Engelsk Kolonistyre i Indien. Det ny Aarhundrede, 2. Aargang s. 346-353. 1905
 2. Bittmann, Johan: Urolighederne i Indien. Gads danske Magasin, s. 918-923. 1906-1907
 3. Rana, Sardarsinhji R.: Englænderne i Indien. Det ny Aarhundrede, 5. Aargang s. 72-75. 1907-1908

Articles about or by Gandhi / Artikler om eller af Gandhi

 1. Acherya, M.: Gandhi og Kommunisterne / M. Acherya : Indiens Venner, nr. 4 3. Aargang s. 3. 1933
 2. Anker Møller, Rasmus: Indiens tavse Revolution : Porto Novo, nr. 2 s. 40-44. 1937
 3. :Anmeldelse : Gandhi, Mahatma: Hind Swaraj / P. Riemann : Porto Novo, nr. 5 s. 6-8. 1925
 4. :Anmeldelse : Gandhi, Mahatma: Hind Swaraj / Jens Rosenkjær : Højskolebladet, nr. 44 spalte 1415-1422. 1925
 5. :Anmeldelse : Gandhi, Mahatma: Mine Forsøg med Sanheden / : Fred og Frihed, nr. 10 s. 5-6.1930
 6. :Anmeldelse : Gandhi, Mahatma: Mine Forsøg med Sanheden / : Porto Novo, nr. 9 s. 172-173.1930
 7. :Anmeldelse : Hørup, Ellen: Gandhis Indien / : Porto Novo, nr. 3 s. 57-58.1932
 8. : Anmeldelse : Menon, Ester: Gandhi / : Freds-Varden, nr. 3 s. 48. 1930
 9. : Bestyrelsesbeslutninger / : Dansk Missions-Blad, 1919 s. 921-924.
 10. : Besøg hos Gandhi / : Indiens Venner, nr. 3. 3. Aargang s. 3. 1933
 11. Andrews, C. F.: Hemmeligheden ved Gandhi’s Indflydelse : Porto Novo, nr. 2 s. 6-10. 1926
  Note: Om Andrews første møde med Gandhi i Sydafrika.
 12. Das, Taraknath: Den største Mand i Verden : Indiens Venner, nr. 8. 2. Aargang s. 1. 1932
 13. Deva Angadi, Ayane: Mahatma Gandhi og Fredsprisen : Politiken, 4.6. 1948
 14. Dr. Mott hos Gandhi : Freds-Varden, nr. 2 s. 29-31 1939
 15. Ege, C. R.: Vor Tids Helt : Freds-Bladet, nr. 10 s. 93. 1930
  Note: Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever. Nr. 1 er Mussolini og nr. 2 er Gandhi.
 16. : Eneboeren og Gandhi / : Indiens Venner, nr. 9. 5. Aargang s. 3-4. 1935
 17. : Eneboeren og Gandhi / : Indiens Venner, nr. 10. 5. Aargang s. 2-3. 1935
 18. : Englands Prestige / : Indiens Venner, nr. 4. 2. Aargang s. 1. 1932
 19. Fink-Jensen, St.: Gandhi og Vegetarismen / : Vegetarisk Tidsskrift, 1929 nr 2. 23. Aagaang s. 1 og 10.
 20. : Fredsprisen til Bernadotte eller Gandhi? / : Politiken, 3.11. 1948
 21. : Fredsprissen / : Politiken, 20.7. 1937
 22. : Gandhi arbejder / : Indiens Venner, nr. 2. 2. Aargang s. 2. 1931
 23. Gandhi, Devadas: Uddrag af Brev fra Devadas Gandhi : Indiens Venner, nr. 6. 3. Aargang s. 2. 1933
 24. : Gandhi en snedig Politiker / : Indiens Venner, nr. 5. 5. Aargang s. 3-4. 1935
 25. : Gandhi i Segaon / : Indiens Venner, nr. 8. 6. Aargang s. 4.1936
 26. : Gandhi kom ikke / : Indiens Venner, nr. 2. 2. Aargang s. 4.1931
 27. : Gandhi kommer ikke til London / : Indiens Venner, nr. 10 s. 4. 1931
 28. Gandhi, M. K.: Bøn : Porto Novo, nr. 2 s. 36-39. 1930
 29. Gandhi, M. K.: En Englænders Brev til Gandhi og Mahatma Gandhis Svar : Indiens Venner, nr. 5 s. 4. 1931
  Note: From Young India, April 1930.
 30. Gandhi, M. K.: Frivillig Fattigdom : Gandhis Tale i London d. 23. September 1931 : Freds-Varden, nr. 6 s. 84-92. 1931
 31. Gandhi, M. K.: Fængselsbrev fra Mahatma Gandhi : Indiens Venner, nr. 1 s. 2. 1930
  Note: From The Hindu, September 21, 1930
 32. Gandhi, M. K.: Gandhi og Missionærerne : Porto Novo, nr. 7 s. 6-9. 1925
 33. Gandhi, M. K.: Gandhi om Fasten : Indiens Venner, nr. 9. 4. Aargang s. 4. 1934
 34. Gandhi, M. K.: Gandhi om Kellog-Pagten : Indiens Venner, nr. 1. 6. Aargang s. 4. 1935
 35. Gandhi, M. K.: Gandhi om Missionærerne : Indiens Venner, nr. 1. 7. Aargang s. 3-4. 1936
 36. Gandhi, M. K.: Gandhi’s Faste : Indiens Venner, nr. 8. 3. Aargang s. 1. 1933
 37. Gandhi, M. K.: Gandhis Tale i Anledning af Baalet af det udenlandske Tøj i Calcutta : Porto Novo, nr. 5 s. 100-108. 1929
 38. Gandhi, M. K.: Hemmeligholdelsens Synd : Tidehverv, 1926, s. 42-43.
  Note: Paa Haases Forlag er der under Titlen: Det unge Indien udkommet et Udvalg at Gandhis Taler. Herfra er nedenstående taget. http://tidehverv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=39
 39. Gandhi, M. K.: The Inwardness of Non-Co-operation / Non-Co-operation som en indre Magt. Young India, September 8,1920 / Det unge Indien, s. 42-47
 40. Gandhi, M. K.: Mahhatma Gandhi i Fængslet : Indiens Venner, nr. 4 s. 2. 1931
 41. Gandhi, M. K.: Mene, Mene - skriften paa væggen : Tale holdt af Gandhi ved det runde bords konference : To af Gandhis Taler ved Det Runde Bords Konference. [1932], s. 11-24.
  Note: Speech at Plenary Session of Round Table Conference London, 1. december 1931 Indian Round Table Conference (Second Session) : Proceedings of the Plenary Sessions, s. 265-75. I: the Collected Works of Mahatma Gandhi bd. 54 s. 219-231.
 42. Gandhi, M. K.: Min Apologi : Porto Novo, nr. 3 s. 69-72. 1929
 43. Gandhi, M. K.: Mit Tilflugtssted : Porto Novo, nr. 6 s. 15-16. 1924
 44. Gandhi, M. K.: Skillevejen i Indien i Dag - Et Brev fra Gandhi ; Charles Frazer Andrews ; Thyra Manicus-Hansen : Fred og Frihed, nr. 2 s. 13-14. 1934
 45. Gandhi, M. K.: Tanker on indisk Folkeoplysning. In: Missionær Anne Marie Petersen og hendes Virksomhed i Indien, 1921. s. 33-37
  Note: Might be the first article by Mohandas Gandhi published in Danish. See also: Petersen, Anne Marie: Skolespørgsmaalet. From Young India, September 1, 1921. Also published as National Undervisning / National Education. In: Det unge Indien, s. 135-139
 46. Gandhi, M. K.: Tale af Mahatma Gandhi ved en engelsk Missionær-Konference i Calcutta August 1925 : Porto Novo, nr. 1 s. 1-8. 1926
 47. Gandhi, M. K.: Tale holdt af Gandhi i den føderative forfatningskommissions møde : To af Gandhis Taler ved Det Runde Bords Konference. [1932], s. 3-10.
  Note: Baseret på: Extract from Proceedings of the Federal Structure Committee Meeting London,19. november 1931; Indian Round Table Conference (Second Session) : Proceedings of Federal Structure Committee and Minorities Committee, Vol. I, s.425-9. I: the Collected Works of Mahatma Gandhi bd. 54 s. 175-187.
 48. Gandhi, M. K.: Uddrag af en afsluttende Redegørelse fra Mahatma Gandhi i Juli 1933 angaaende den foreløbige Ændring af Kampmetoden : Indiens Venner, nr. 3. 4. Aargang s. 1-2. 1934
 49. : Da Gandhi undertegnede Vaabenhvilen / : Indiens Venner, nr. 7 s. 1. 1931
 50. : Gandhi myrdet af en ung fanatisk Hindu : Politiken, 31.1.1948
 51. : Gandhi og de schweiziske Arbejdere / : Indiens Venner, nr. 5. 2. Aargang s. 4. 1932
 52. : Gandhi og de Urørelige / : Indiens Venner, nr. 2. 3. Aargang s. 3-4. 1932
 53. : Gandhi og Fremtiden / : Indiens Venner, nr. 10. 4. Aargang s. 3. 1934
 54. : Gandhi og Kvinderne / : Indiens Venner, nr. 2. 2. Aargang s. 1. 1931
 55. : Gandhi og Muhamedanerne / : Indiens Venner, nr. 2 s. 4. 1930
 56. : Gandhi og Nobelprisen / : Indiens Venner, nr. 9. 7. Aargang s. 4. 1937
 57. : Gandhi og Shaukat Ali / : Indiens Venner, nr. 2. 3. Aargang s. 1. 1932
 58. : Gandhi og Ulydighedskampagnen / : Indiens Venner, nr. 9. 3. Aargang s. 2. 1933
 59. : Gandhi om Militærnægtelse / : Indiens Venner, nr. 4. 2. Aargang s. 2-3. 1932
 60. : Gandhi som Guru: Lærer : Diskussion om Gita’sen / : Indiens Venner, nr. 3 s. 1-2. 1931
 61. : Gandhi som Politiker / : Indiens Venner, nr. 2. 5. Aargang s. 1-2. 1934
 62. : Gandhi som Skolemester / : Indiens Venner, nr. 3. 4. Aargang s. 4. 1934
 63. : Gandhi som Skolemester / : Indiens Venner, nr. 6. 4. Aargang s. 1. 1934
 64. : Gandhi sultestrejker igen / : Politiken, 03.03.1939
 65. : Gandhi syg af Malaria / : Indiens Venner, nr. 1. 7. Aargang s. 4. 1936
 66. : Gandhi syg af Overanstrengelse / : Indiens Venner, nr. 3. 6. Aargang s. 2. 1936
 67. : Gandhis Faste / : Indiens Venner, nr. 12. 2. Aargang s. 1-2. 1932
 68. : Gandhis Selvbiografi. / : Fred og Frihed, nr. 9. 6. Aargang s. 7. 1929
 69. Gottschalck, Helmut: Indien indfører parlamentarisme : Porto Novo, nr. 3. s. 65-71. 1937
  Note: Reprint of Kronik / Articlle i Vendsyssel Tidende.
 70. Hørup, Ellen: En Artikel om Gandhi : Indiens Venner, nr. 4. 3. Aargang s. 4. 1933
 71. Hørup, Ellen: Bog om Gandhi : Politiken, 13.5. 1930
 72. Hørup, Ellen: Breve til og fra Gandhi : Indiens Venner, nr. 6. 3. Aargang s. 3. 1933
 73. Hørup, Ellen: Gandhi fylder 60 : Politiken, 30.9. 1929
 74. Hørup, Ellen: Gandhi og Børnene : Indiens Venner, nr. 9 s. 2-3. 1931
 75. Hørup, Ellen: Gandhi og Freden i München : Mennesket og Magten, nr. 1 s. 3-4. 1939
 76. Hørup, Ellen: Gandhi og hans Ashram : Politikens kronik, 22.5. 1929
 77. Hørup, Ellen: Gandhi og Kvinderne uenige : Indiens Venner, nr. 8. 5. Aargang s. 4. 1935
 78. Hørup, Ellen: Gandhi og Nobel-Fredsprisen : Indiens Venner, nr. 8. 7. Aargang s. 1. 1937
 79. Hørup, Ellen: Gandhi og Palæstina : Mennesket og Magten, nr. 4 s. 3-4. 1939
 80. Hørup, Ellen: Gandhi og Socialismen : Indiens Venner, nr. 7. 7. Aargang s. 2-3. 1937
 81. Hørup, Ellen: Gandhi og Ungdommen : Indiens Venner, nr. 9 s. 1. 1931
 82. Hørup, Ellen: Gandhi om Missionærerne : Morgenrøden, nr. 68 s. 2. 1937
 83. Hørup, Ellen: Gandhi ophæver sin Ashram : Indiens Venner, nr. 10. 3. Aargang s. 3. 1933
 84. Hørup, Ellen: Gandhis ikkevoldelige Kamp : Berlingske Tidende, 5.07. 1930
 85. Hørup, Ellen: Gandhi som Indiens aandelige Leder : Politikens kronik, 30.10. 1933
 86. Hørup, Ellen: Gandhi som Politiker : Politikens kronik, 14.12. 1934
 87. Hørup, Ellen: Gandhi Tilhængere paa alle Poster : Politiken, 10.6. 1939
 88. Hørup, Ellen: Handlingens Renhed : Mennesket og Magten, nr. 5 s. 1-2. 1939
 89. Hørup, Ellen: Kandidat til Nobels Fredspris : Politiken, 18.7. 1937
 90. Hørup, Ellen: Mahatma Gandhi : Politikens kronik, 28.2. 1928
 91. Hørup, Ellen: Samtaler med Gandhi : Indiens Venner, nr. 11 s. 1-2. 1931
 92. Hørup, Ellen: Sir Samuel Hoareog Indien : Indiens Venner, nr. 9 s. 4. 1932
 93. Hørup, Ellen: Tilbage Gandhi : Pacifisten, nr. 4 s. 44. 1946
 94. James, E. H.: Gandhi eller Cæsar? : Idealister i Verden forener eder : Indiens Venner, nr. 3 s. 1. 1931
 95. Jones, Rufus M.: Om at bygge et Folks Sjæl op : Øst og Vest, s. 249-251.1929
 96. Klausen, Olaf: Anmeldelse : Gandhi, M. K.: Hind Swaraj : Mennesket og Magten, December s. 2. 1938
 97. : Kommer Gandhi? / : Indiens Venner, nr. 12 s. 4. 1931
 98. : Kommer Gandhi? / : Indiens Venner, nr. 1. 2. Aargang s. 3. 1931
 99. : Kvindernes internationale Fredsligas Protest mod den engelske Voldspolitik i Indien / : Indiens Venner, nr. 6. 2. Aargang s. 1. 1932
 100. Lassen, L. P.: Professor L. P. Lassen om Gandhi : Indiens Venner, nr. 7. 5. Aargang s. 2. 1935
  Note: Professoren har eget missionstidsskrift.
 101. Mahatma Gandhi : Fred-Varden, nr. 3 s. 32-34. 1947
  Note: Tale 29. september 1947 om mulig krig mellem Indien og Pakistan.
 102. Mahatma Gandhi og Krig : Pacifisten, nr. 12 s. 122. 1947
  Note: Uddybelse af talen 29. september 1947 om mulig krig mellem Indien og Pakistan efter at talen har 'vagt rædsel i Europa' Gandhi skriver, at "Jeg søgte at vise, at hvis Folk fortsatte fornuftløst med at myrde, plyndre og mordbrænde, vilde det fremtvinge, at Regeringerne brugte Magt. Var det galt, at henlede Folks Opmærksomhed paa de logiske Følger, som uundgaaeligt maatte komme efter hinanden?".
 103. Manicus-Hansen, Thyra: Anmeldelse : Knudsen, Aksel, J.: Gandhi som Folkeopdrager : Fred og Frihed, nr. 4 s. 30. 1943
 104. Manicus-Hansen, Thyra: Gandhi i London : Fred og Frihed, nr. 11 s. 2-4. 1931
 105. Marstrand, Even: Udtalelser af Gandhi om Trosskifte : Porto Novo, nr 6 s. 155-158. 1936
 106. Menon, Esther: En Dag med Gandhi i London : Porto Novo, nr 11 s. 160-167. 1930
 107. Menon, Esther: Gandhis 11 Punkter om Reform : Porto Novo, nr 3 s. 51-53. 1930
 108. Menon, Esther: Mahatma Gandhi : Porto Novo, nr 3 s. 29-31. 1948
 109. Menon, Esther: Et Spørgsmål til Gandhi angaaende de "urørelige"s Adgang til Hindutemplerne: Porto Novo, nr 9 s. 208-211. 1934
  Note: Letter to Gandhi.
 110. Morville, A: Mahatma Gandhi : Fred-Varden, nr. 1 s. 1-4. 1948
  Note: Nekrolog.
 111. N., C.: Gandhi og den Kasteløse Dreng : Indiens Venner, nr. 4. 6. Aargang s. 4. 1936
 112. N., C.: Mahatma Gandhi og Socialismen : Indiens Venner, nr. 3. 6. Aargang s. 1-2. 1936
 113. Nielsen, Ingvard: Anmeldelse : Gandhi, Mahatma: Mine Forsøg med Sandheden : Freds-Bladet, nr. 10 s. 95. 1930
 114. Olsen, Cathinca: Er vi Rivaler : Indiens Venner, nr. 9. 6. Aargang s. 4. 1936
  Note: Gandhi og Nehru
 115. Olsen, Cathinca: Om Natten hos Gandhi : Indiens Venner, nr. 12 s. 3. 1931
 116. Olsen, Cathinca: En Ægyptisk Delegation : Indiens Venner, nr. 8. 7. Aargang s. 3. 1937
  Note: Til Gandhi.
 117. Petersen, Anne Marie: Brev fra Anne Marie Petersen : Porto Novo, nr. 2 s. 17-49. 1932
 118. Pille, Axel: Gandhi paa den indiske Landevej : Indiens Venner, nr. 8. 4. Aargang s. 1. 1934
 119. Ragaz, Leonhard: Bjergprædikenen og det politiske Liv : Freds-Varden, nr. 3. 20. Aargang s. 41-48. 1932
 120. Rosenkjær, Jens: Forholdene i Indien : Højskolebladet, nr. 9. 50. Aargang spalte 275-278, 1925
 121. Rosenkjær, Jens: Fra Indien : Højskolebladet, nr. 18. 50. Aargang spalte 577-578, 1925
 122. Rosenkjær, Jens: Fra Indien : Højskolebladet, nr. 41. 55. Aargang spalte 1267-1270, 1930
 123. Rosenkjær, Jens: Hvor Øst og Vest mødes : Dansk Udsyn, nr. 1. 1. Aargang s. 3-25. 1921
  Note: Første større danske Gandhi-biografi.
 124. Rosenkjær, Jens: Indiske Tilstande : Højskolebladet, nr. 40. 46. Aargang spalte 1241-1245. 1921
 125. Rosenkjær, Jens: Indiske Tilstande : Højskolebladet, nr. 43. 46. Aargang spalte 1338-1245. 1921
 126. Rosenkjær, Jens: Storm over Asien : Højskolebladet, nr. 2. 55. Aargang spalte 33-42 og spalte 75-82, 1930
 127. Rosenkjær, Jens: Tilstande i Indien : Højskolebladet, nr. 22. 47. Aargang spalte 635-640. 1922
 128. Rolland, Romain: Indiens Kristus : Indiens Venner, nr. 1. 3. Aargang s. 1. 1932
 129. : Rosen behøver ikke at skrive en Bog : Indiens Venner, nr. 4. 7. Aargang s. 4. 1937
  Note: Gandhi om missionærer.
 130. : Svenske Drenge skriver til Gandhi / : Indiens Venner, nr. 8. 6. Aargang s. 4. 1936
  Note: Sakset fra Tidevarvet.
 131. Tagore, Rabindranath: Tagore hylder Gandhi som Indiens Profet : Indiens Venner, nr. 7. 5. Aargang s. 4. 1935
 132. Thorborg, Magrethe: Bøger : Freds-Varden, nr. 11. s. 131-132. 1925
 133. Thorborg, Magrethe: Gandhi : Freds-Varden, nr. 11. s. [117]-130. 1925
 134. Thorborg, Magrethe: Gandhi og hans engelske Venner : Freds-Varden, nr. 6. s. 95-97. 1931
 135. : Tolstoy - Romain Rolland - Gandhi / : Indiens Venner, nr. 5. 2. Aargang s. 4. 1932
Top
Go to the Danish Peace Academy
Back to Index

fredsakademiet.dk.
Locations of visitors to this page