å / current, brook

Geografi, miljø og natur: Der er internationalt ingen klar definition af, hvad et vandløb, å, er.
En å kan være et en mindre strømmende vandløb, der er større end én bæk, men mindre end en flod og eller et vandløb med langsomt fald.
Åer kan rammes af iltsvind under varme temperaturforhold.
Geography, Environment and Nature: Internationally, there are no clear definition of what a brook is. A brook may be smaller flowing streams that are larger than a creek, but less than a river.

Litteratur

Danske sø- og ånavne, I-VIII. / : John Kousgård Sørensen . C.A. Reitzel, 1968-1996.
I Odense Å dør fiskene i varmen : Odense Å er et dystert billede på klimaforandringernes konsekvenser. / : Mathias Buck Westergaard. I: Information, 3. august 2018.
Vandets veje : Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år. / : Bo Fritzbøger. Gyldendal, 2009.
Skjern Å består af et stort forgrenet å-system, der afvander omkring en niendedel af Jylland. Åens opland strækker sig fra Vildbjerg i nord til Jelling i syd – og fra Nørre Snede i øst til Ringkøbing Fjord i vest – eller i alt godt 2500 km2.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page