vand

Vædske, der kemisk består af to dele brint og een del ilt.
Vand er en af forudsætningerne for liv og alt levende i naturenplaneten jorden.
Vand kan være fersk eller salt, rent eller forurenet, hav, ocean, sø eller vandløb.
Se også: Akvædukt ; Atomisvinterteorien ; bevaringsafdelingen ; brakvand ; bugt ; bæk ; damp ; Dansk vand- og spillevandsforening ; delta ; ebbe ; erosion ; fisk ; fiskeri ; fjord ; flod ; frost ; gadekær ; gejser ; Global Water Partnership ; grundvand ; grundvandskemi ; havbugt ; hestehuller ; hydrodynamik ; hydrofon ; hydrografi ; hydrologi ; hydrolyse ; hydromekanik ; hydropati ; hydrosfære ; industrifiskeri ; indsø ; Den internationale Hydrografiske Organisation ; International Water Associations ; is ; isbjerg ; ishav ; kartografi ; kanal ; kilde ; klima ; klimaforandringer ; let vand ; marine ; miljø ; mose ; navigation ; naturkatastrofer ; oase ; Oceanien ; oceanografi ; overrisling ; oversvømmelse ; oversvømmelsesdirektivet ; regn ; regntid ; regnvand ; skybrud ; slagregn ; slud ; smeltevand ; sne ; spildevand ; sonar ; Strategic Alliance for Water Management Action ; støvregn ; sump ; søkort ; søværn ; søvæsen ; tsunami eller tsunamibølge ; tidevand ; tungt vand ; tø ; tåge ; understrøm ; undervandsbåd ; Vandbygningsvæsenet ; vandborg ; vandfilm ; vandforsyningsloven ; vandamp ; vandgrav ; vandkanon ; vandknaphed ; vandkunst ; vandløb ; vandløbsloven ; vandmiljø ; vandmølle ; Vandrammedirektivet ; vandskade ; vandveje ; vandværk ; Water Environment Federation ; World Water Assessment Programme ; World Water Council ; å.

Litteratur

Bibliography on Water Resources and International Law. Peace Palace Library.
- http://www.ppl.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82
Aqueduct Country and River Basin Rankings: A Weighted Aggregation of Spatially Distinct Hydrological Indicators
by Francis Gassert, Paul Reig, Tianyi Luo and Andrew Maddocks - December 2013
'More and more countries around the world face high levels of water stress, but measuring and communicating that stress consistently is challenging. This paper ranks countries and river basins worldwide based on their exposure water-related risks. Specifically, it provides national and basin-level scores derived from more localized water-risk scores from the Aqueduct Water Risk Atlas. Rankings are available for 181 countries, the world’s 100-largest river basins by area, and the planet’s 100-most populous river basins for five different measures of water supply and demand.'
- http://www.wri.org/publication/aqueduct-country-river-basin-rankings
Handels- og Søfartsmuseets kortsamling: Foliooversigt, 2009.
- http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/foliooversigt.html
IWA Water Wiki - http://iwawaterwiki.org/xwiki/bin/view/About/
CRS: Global Access to Clean Drinking Water and Sanitation: U.S. and International Programs. / : Tiaji Salaam-Blyther, Specialist in Global Health. September 10, 2012. - 40 s.
The blockade of Gaza: Five years on
Gaza's deadly drinking water
- http://www.map-uk.org/files/1052_gaza_health_report_web_version.pdf
Gaza's only fresh water source is now too dangerous to drink and is contaminated with fertiliser and human waste, according to a shocking new report from Medical Aid for Palestinians (MAP) and Save the Children: Gaza's Children: Falling Behind - The effect of the blockade on child health in Gaza. - 2012. - 32 s.
Impact of socio-economic development and climate change on water resources and water stress / Lucas Menzel et al. Center for Environmental Systems Research (CESR), University of Kassel.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2003), The Right to Water (article 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- http://www.forcedmigration.org/sphere/watsan.htm
The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World.
- Paris : The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009. - 429 s., herunder World Water Development Report indicators.
- http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr3-2009/


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page