arbejdslejre

Arbejdslejre kendes fra både før under og efter første og anden verdenskrig. De er en videreførsel af ældre tiders arbejdsanstalter som Ladegården i København. Koncentrationslejr, hvor krigsfanger og andre forvarede tvinges til at arbejde som slaver med det formål at udrydde dem, eksempelvis Buchenwald-koncentrationslejren etableret i 1937. Blandt de firmaer som benyttede sig af indsatte i arbejdslejre var våbenfabrikken Metallwerks Holleischen GmbH.
Se også: Militærnægterlejre.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page