Den engelske kz-lejr ved Johannesburg i Sydafrika bestod af kvinder og børn sammenstuvet i soldatertelte.
Pjecen udkom efter befrielsen i 1945. Folk var åbenbart mere sarte den gang end i dag. Pjecen måtte ike sælges til personer under 18 år.

koncentrationslejr ; kz-lejr

Folkeretslige definitioner på koncentrationslejre findes tilsyneladende ikke. Der er regler for krigsfanger behandling i Genèvekonventionen fra 1949.
Koncentrationslejr er et sammensat begreb som indeholder følgende termologi: arbejdslejr ; assembly centers ; Aussenkommando ; beskyttelseslejr ; US Citizen Isolation Camps ; concentration camps ; deadline ; detention camps ; dødslejr ; dødsfabrik ; Endlösung ; forbedrings­lejr ; filtration camps ; forvaring ; fængselsskib ; genopdragelseslejr ; ghetto ; Gulag Archipelago ; Gulag øhavet ; indianerreservat ; interneringslejr ; US Justice Department Internment Camps ; Konzentrationslagern ; Kriegs­gefangen­lager ; lazaretlejr ; UK the Maritime Penal Company ; opdragelses­ansstalt ; Organisation Todt ; POW camps ; pogrom ; prisonen ; reconcentrados ; relocation camps ; reservater ; segregation camp ; Sibirien ; SS Sonderlager ; tvangsarbejdslejr ; transitlejr ; slavelejr ; Vernichtunglageren ; udekommandoer ; udryddelses­lejr ; Zegota.
Oprindelig bevogtet fangelejr eller fængsel for krigsfanger. Blandt de engelske fængsels­skibe til tilfangetagne franske, danske og norske matroser under napoleonskrigene (1795-1814) var H.M.S. Bellerophon og H.M.S. Discovery. Horserødlejren i Nordsjælland bygges i 1917 til russiske krigsfanger under første verdenskrig.
Senere også fængsel elller interneringslejr for civile fjender, politiske og religiøse modstandere, militørnægtere, etniske minoriteter, mentalt handikappede, flygtninge og emigranter (ventligtsindede fjender) under krig, borgerkrig, oprustning og oprør.
Senere anvendes koncentrationslejre som arbejdslejre og udryddelseslejre eller en kombination af begge dele.
I moderne form er kz-lejre udviklet under den amerikanske borgerkrig i perioden 1863-1865, hvor sydstaternes Andersonville-lejr i Georgia var et fængsel for krigsfanger. Den var bygget til 10.000, men i løbet af borger­krigen koncentreres antallet af fanger i lejren til 32.000 i en 'gigantisk ophobning af menneskelig elendighed'. Næsten en tredjedel af lejrens fanger døde i løbet af syv måneder. Lejrchefen, Henry Wirz, henrettes efter borgerkrigen. Nordstaterne havde tilsvarende koncentrationslejre bl.a. ved Belle Isle, Elmira, Ft. Delaware, Richmond og Rock Island1.
Tvungen anbringelse af indianere i reservater i USA systematiseres i 1876.
Spanske koncentrationslejre på Cuba 1898.
Briterne anvendte koncentrationslejre som 'tilflugtslejre' under boerkrigen i Sydafrika i årene 1900-1902: “The camps had in their origien been an attempt by the military autorities to provide shelter for the women and children taken prisoner, especially those whose homes had been destroyed by the farm-burning policy. But little care had been taken to provide against the inevitable dangers of herding together a miscellaneous congeries of people2.
Tyske kolonitropper oprettede koncentrationslejre i Tysk Sydvestafrika, Nanibia, 1904-1908.
Tyske emigranter i Australien sendes i koncentrationslejre under første verdenskrig3.
Ukrainske emigranter i British Columbia, Canada, interneres i koncentrationslejre under første verdenskrig, eksempelvis i lejrene ved Fernie, Nakusp og Vernon [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Finske koncentrationslejre i forbindelse med borgerkrigen 1917 [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Russiske koncentrationslejre i Sibirien før 1917: Feodor Dostojevsky ; pogrom [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Sovjetunionens koncentrationslejre efter 1917 oprettes omkring 1920. Victor Serge. Aleksander Solshenitsyns roman om Gulag øhavet. Sovjetunionens undertrykkelsessystem bestod af kz-lejre, fængsler og psykiatriske fængsler. Systemet forvaltes af det sovjetiske indenrigsministerium. [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Russiske koncentrationslejre 1991-1995? [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne]
Canada under og efter første verdenskrig: Internment of Ukrainians in Canada 1914-1920.
Canadiske myndigheder internerede også tyske og østriske krigsfanger i koncentrationslejre.
Tyske statsborgere interneres i den japanske Marugame koncentrationslejr og i Bando-lejren under første verdenskrig
Materiale fra Bando-koncentrationslejren er doneret til Det tyske museum i Tokushima, Japan [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Franske interneringslejre til spanske flygtninge under og efter den spanske borgerkrig 1936-19394.
Holland: Flygtningelejren Westerbork til tyske flygtninge i trediverne. Ved anden verdenskrigs udbrud i 1939 interneres 'alle tyske emigranter i Frankrig i Koncentrationslejre'5.
Nazisterne i Tyskland anvendte koncentrationslejre til politiske og religiøse modstandere 1933-1945 og udryddelseslejre 1942-1945. Fanger anvendes under anden verdenskrig bl.a. som forsøgsdyr i medicinske forsøg. Blandt de nazistiske kz-lejre kan nævnes: Buchenwald, Dachau, Dora/Mittelbau, Flossenburg, Gross Rosen, Janówska, Kaiserwald, Majdanek, Mauthausen, Neuengamme, Oranienburg, Papenburg-Esterwegen, Plaszow, Ravensbrück, Sachsenhausen, Sobibor, Stutthof, Thersienstadt, Treblinka.
Der var kz-lejre i de fleste tyskbesatte lande under anden verdenskrig, eksempelvis i Polen, [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Omkring 30.000 tyske desertører og militærnægtere henrettes i koncentrationslejren Esterwegen under anden verdenskrig.
Nazistiske kollabotører havde koncentrationslejre i Belgien, Frankrig, Estland, Letland, Litauen, Kroatien og Ukraine.
Italienerne forvarede jøder og politiske fanger i koncentrationslejre 1940-1943.
USA internerede japanske emigranter som var amerikanske statsborgere i koncentrationslejre i perioden 1942-1946 og det samme var tilfældet med Canada.
Dorothea Lange: Migrant Mother 1942'In 1942 the U.S. War Relocation Authority hired Dorothea Lange to photograph the internment of approximately 120,000 Japanese Americans. Lange, now a world-famous documentary photographer, made more than 800 photographs. The military evidently found them so critical that they were impounded for the duration of the war. Afterwards they were quietly placed in the U.S. National Archives where they are in the public domain--but for years only a handful were published, and they were never exhibited as a group. Now a selection of the photographs, approximately one-eighth of the total, have been published in Impounded: Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment (Norton, 2006), edited by Linda Gordon and Gary Y. Okihiro. And Gordon has introduced some 13 photos at Japan Focus. "I came to these photographs in the process of writing a biography of Dorothea Lange," Gordon writes, but "their relevance to internment-without-charges today seemed to me to require bringing them to public attention." Japan Focus presents a substantial selection of the photos in large format with the original captions.'
Selv amerikanske statsborgere fængsles i USA i kz-lejre under anden verdenskrig, eksempelvis militærnægtere og journalister. Andre nationaliteter, eksempelvis tyske krigsfanger og flygtninge og peruvianere forvares også i USA under anden verdenskrig.
Britiske statsborgere i Danmark interneres i lejren i herregården Store Grundet ved Vejle i 1941.
Danske kommunister og tyske emigranter (kommunister og socialdemokrater) i Danmark interneres i den danske gennemgangslejr Horserødlejren, 1941-1943, hvor lejren besættes af tyskerne, hvorefter fangerne sendes til Stutthof.
Svenske koncentrationslejre for 'upålidelige antinazistiske udlændinge', herunder danske og norske modstandsfolk frem til slaget ved Stalingrad.
Japanske koncentrationslejre i det nordlige Kina 1943-1945.
Japanske koncentrationslejre i Hollansk Ostindien, Indonesien.
Omkring 200 danske kvinder var i japanske koncentrationslejre under anden verdenskrig [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Australien under anden verdenskrig [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Canada under anden verdenskrig [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Danmark havde koncentrationslejre til tyske flygtninge 1945-1947.
Efter anden verdenskrig forblev en del jøder i koncentrationslejre i den amerikanske besættelseszone i Tyskland helt frem til 1948: "the victims often remained in the same camps where the Nazis had dumped them. Sometimes they were moved a short distance away, for example to Celle, near Bergen-Belsen, where some were lodged in stables, or to Mauthausen, where they were locked up in a prison. All the camps were overpopulated, families were not reunited, there was no privacy whatever, and sanitary conditions were deplorable. The barbed-wire remained in place, and so did the armed guards, but now they were wearing American uniforms.
Sometimes, most notably at Landsberg, the survivors were obliged to wear German uniforms, or, as at Buchenwald, they simply kept wearing their concentration camp uniforms. At Wildflecken, the compulsory work was carried out under the surveillance of armed guards, and those who didn't comply with the regimen were locked up without food".
Tyske krigsfanger interneres efter anden verdenskrig i 12 lejre i Japan.
[Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Briterne havde jøder i koncentrationslejre efter anden verdenskrig [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Efter anden verdenskrig opbygges genoptræningscentre for koncentrationslejrfanger, eksempelvis Sue Ryder Home for sich and disabled Concentration Camp Survivors i England.
Borgerkrigen i Grækenland [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Finland: kz-lejre for mentalt handikappede [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Cuba før 1959. Mindst fire lejre [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Cuba efter 1959 [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Latinamerika 1960-1980 [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Sydvietnam 1956-.[Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Grækenland under militærjuntaen 1967-1974 [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Straks efter militærkuppet Chile i 1973 oprettede militærjuntaen en lang række koncentrationslejre og en speciel chilensk variant: fængselsskibe. Blandt de chilenske koncentrationslejre var Tres Alamos i Santiago.
Cypern 1974. Tyrkiske koncentrationslejre på Cypern og i Tyrkiet til græsk-cyprioter [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Nordkorea [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Bosnien 1991-1995.
Serbien 1990-1995 [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Australien: Port Heedland 1991.
USA på Cuba 2001 [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Afghanistan [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Guantamano [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].
Israel: Ofir-lejren [Efterforskes. Oplysninger modtages gerne].

Protester mod koncentrationslejre og folkemord

Auschwitzdagen ; Det danske Hjælpekorps ; Freundeskreis Carl von Ossietzky ; Elizabeth Fry ; the German Emergency Committee of the Society of Friends ; Hjælpefond 1940 ; Emily Hobhouse ; Karen Jeppe ; Den norske Damekomitee ; Rote Hilfe ; Joshua Rowntree ; Skandia-Hjælp ; Hildegunt Zassenhaus.

Se også: Cap Arcona ; diktatur ; folkemord ; Frøslevlejren ; himmelfartskommando ; Horserød-Stutthof-foreningen ; I. G. Farbenindustrie A.-G. ; International Tracing Service ; Kurt Hiller ; kafaktorer ; krigsforbrydelse ; Martin Niemöller ; Emilie Schindler ; Oskar Schindler ; Gerhard Seger ; sikkerhedspoliti ; SS ; statsterrorisme ; Paul von Schönaich.

Litteratur og kilder

Barfoed, Jørgen H.: Helvede har mange navne.
Frihedsmuseets Venners Forlag, 1994.
Befrieung Sachsenhausen. - Belin : 1996.
Le Courrier - Shoah: The Jews Remained in the Concentration Camps until l948.
Clarté, Erik: Fængselsvæsnet under besættelsen II.
Justitsministeriet: Kriminalpolitisk forskningsgruppe, forskningsrapport ; 32. 1990.
Derechos Humanos en Chile - Human Rights in Chile
Dwinger, Edwin E.: Bag Fangelejrens Pigtraad : Den sibiriske Dagbog. - J. H. Schultz, 1935. - 312 s.
Encyclopedia of genocide, volume I - II / Charny, Israel W. (ed.).
1990. - ISBN 0-87436-928-2
Gordon, Linda: Internment Without Charges : Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment
Japan Focus Newsletter
November 6, 2006
http://japanfocus.org/products/details/2260
McGreal, Cris: Israel har hundredvis af retsløse fanger. I: Politiken, 01/25/2003.
Nielsen, Jens: Folkeretseksperter: Læg sag an mod USA. I: Information, 01/23/2003.
Reckmann, Thomas: Sverige drev koncentrationslejre under anden verdenskrig. I: Politiken, 09/27/2008.
Roos, Carl: Prisonen : Danske og norske krigsfanger 1807-1814.
- København : Gyldendal, 1954. - 233 s.
Serge, Victor: En revolutionærs erindringer I-II, specielt kapitel 8: Årene i fangeskab 1933-1936.
Singer: Kurt: Carl von Ossietzky : Fredshelten i Koncentrationslejren.
Vanviddets vidner / Birte Weiss ; Karsten Fledelius. Gyldendal, 2000.
Øverland, Arnulf: Olaf Kullmann.
1) Weber, Mark: Civil War Concentration Camps. I: Journal of Historical Review, 1981:2 s. 137.
2) Hirst, Margaret E.: The Quakers in Peace and War. 1923. s. 485.
3) South Australian attitudes towards Lutheran Schooling during WW1.
4) Lindbæk, Lise: Spanske Flygtninge i Frankrig. I: Mennesket og Magten, 1939:6 s. 5-7.
Peloquin: Beretning fra Militærlægen Peloquin til en Gruppe franske Deputerede om spanske Fangelejre i Frankrig. I: Clarté, 1939:2 s. 2-3,
5) Hørup, Ellen: Vestmagterne og Emigranterne. I: Mennesket og Magten, 1939:8-9 s. 10.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page