adfærd

Handlemåde; ydre opførsel som kan være både positiv og negativ.
Eksempelvis har 'De værnepligtige bl.a. peget på oplevelser gående fra manglende tillid og respekt fra deres overordnede, unødig hård omgangstone, overdrevet fokus på disciplin, straffe for mindre forseelser til krænkende adfærd fra de overordnedes side'. Beretning om rekruttering til hærens reaktionsstyrker. Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København, 2005.
Se også: Adfærdsforskning ; adfærdskodeks ; adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union ; adfærdsmønster ; adfærdsvanskelig ; chikane code of conduct ; elkværdighed ; konflikthåndtering ; konfliktløsning ; kønsbestemt krænkede adfærd ; mobning ; pacifisme ; psykologi ; trolling.

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page