konfliktløsning

Engelsk: Conflict management, conflict settlement, conflict resolution.
Konflikter er menneske­skabte og derfor er holdningen til konflikten en af nøglerne til at løse dem, for holdninger kan ændres gennem påvirkning.
I international politik er konfliktløsning analyse af en gruppekonflikt eller en social konflikts årsager og mægling mellem stridende parter, lande, eksempelvis opkøb, afrustning og ødelæggelse af soldaters våben efter en konflikt samt omskoling af soldater til civile erhverv. Psykologisk kan en konflikt defineres som "en situation hvor to personer, en person eller en gruppe føler sig forhindret eller frustreret af den anden part". En konfliktløsers opgave er at skelne mellem konflikteskalerende og -modererende adfærd for at tilstræbe en transformation af konflikten, således at den gennem dialog løses og konfliktens parter forsones. Dette kan ske gennem fælles projekter, som eksempelvis fodboldskoler på Balkan og musikformidling i Mellemøsten.
Se også: Action research ; Agenda for Peace ; Martti Ahtisaari ; AVP ; Balkan Peace Teams ; blodpenge ; Center for konfliktløsning ; Christian Peacemaker Teams ; the Crisis Management Initiative ; Civil Peace Service (Ziviler Friedendienst) ; deep democracy ; etik ; European Network for Conflict Prevention ; FN ; Folkeforbundet ; fredsforskning ; fredshandling ; fredsinstrument ; fredsjournalistik ; fredsmiddel ; fredspagt ; fredspunkter ; fredsskabelse ; fredsskaffere ; fredsskat ; fredssprog ; Mahatma Gandhi ; Else Hammerich ; ikkevold ; International Peace Academy ; the Karuna Center for Peacebuilding and of Conflict Transformation Across Cultures ; Kvinder i Sort ; Non-violent Peace Force ; pacifisme ; Peace Brigades International ; peace enforcement ; peacekeeping ; peacemaking ; preventive diplomacy ; retfærdighed ; retfærdige krige ; satyagraha ; sociologi ; West-Eastern Divan Orchestra ; Witness for Peace.

Litteratur

Konflitlösning : En Litteraturguide / Ann-Sofi Jacobsen ; Jan Øberg. - Lund : TFF, 1994. - 41 s.
Balslev, Jesper: Støtte skal hindre konflikter i Afrika. I: Information, 12/03/2004.
Christensen, Erik Lau: Basal konfliktløsning.
Galtung, Johan: Både og. - Århus : Husets forlag, 2007. - 244 s. - ISBN 978_87_7483-548_6,
Konflikt og kontakt : Om at forstå og håndtere konflikter / Else Hammerich ; Kirsten Frydenberg.
- Hovedland : 2006 ; 2009.
Leder: Imamblind. I: Information, 06/17/2005.
Thorning, Marion: Lær at løse konflikter. Frydenlund, 2001.
War prevention works : 50 stories of people resolving conflicts. The Oxford Research Group, 2001.
Winther, Judith: Konstruktiv konfliktløsning. I: Globale udfordringer, 2001 s. 138-146.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page