aktivering

Ideen om at gøre en person mere eller mindre aktiv i forhold til en arbejdsløshedperiode. Sundhedsskadelig tvangsarbejde indenfor rammerne af dansk arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik med afsæt i Lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, 2002, med følgende undtagelser:
Activation: The idea of making a person more or less active over a period of unemployment. Harmful forced labor within the framework of the Danish labor market policy and social policy, based on the Act on additional activation to some unemployed members of an unemployment insurance, 2002, with the following exceptions...
Beskæftigelsesministeriets Arbejdsmarkedsstyrelses diagnoseliste, som fra maj 2011 fritager for samtaler og aktivering:
Se også: Farvergadesagen ; Folketingets arbejdsmarkedsudvalg ; welfare queen.

Litteratur

Due, Henning: Tvungen aktivering gør ledige endnu mere syge : Syge ledige presses i aktivering, som forværrer deres sygdom. Fagfolk skyder skylden på den lov, der belønner kommunerne for at aktivere sygedagpengemodtagere. I: Information, 07/18/2011.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page