kræft ; cancer

Kræft er sygdom, der ytrer sig i dannelsen af svulster; også om selve svulsten.
Kræft er, ifølge Kræftens Bekæmpelse, mange forskellige sygdomme afhængigt af, hvor i kroppen de opstår, eksempelvis: hjernekræft, brystkræft, hudkræft, livmoderhalskræft, lungehindekræft, lungekræft, lymfekræft, modermærkekræft: malignt melanom, prostatakræft, tarmkræft og testikelkræft.
Kræft er en sygdom i cellerne, som opstår, når cellerne et sted i kroppen begynder at vokse uden kontrol og uden formål. I alle kroppens celler findes arvemateriale, som styrer cellens aktivitet. Kræftceller kan udvikle sig, hvis arvematerialet bliver beskadiget og muterer.
Kræfts ætiologi: Radioaktiv forurening i forbindelse med atmosfæriske og underjordiske, atomvåbenforsøg, produktion af og uheld med atomvåben og atomkraftværker kan være blandt årsagerne til udbredelse af kræft efter anden verdenskrig. Også våben anvendt i konventionelle krige har medført kræfttilfælde blandt veteraner og civile.
Se også: Forurening ; livsstilssygdomme.

Litteratur

Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. / : Rigsrevisionen, 2018.
Beretningen handler om regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets indsats over for kræftpatienter i perioden 2013-2017.
Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, og at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at patienter med mistanke om eller konstateret kræft får en rettidig indsats. Overlevelsen blandt kræftpatienter i Danmark er steget og har de seneste år nærmet sig overlevelsen i Norge og Sverige. Regionerne og ministeriet har ikke tilstrækkeligt fokus på tidlig opsporing af kræftpatienter i almen praksis. Der er endvidere patienter, som ikke får tilbudt udredning og behandling i overensstemmelse med de lovfastsatte maksimale ventetider. Regionerne og ministeriet har et stort fokus på standardforløbstiderne i kræftpakkerne, men de personlige opfølgningsplaner er ikke fuldt implementeret endnu. Der er regionale forskelle i forhold til tidlig opsporing, udredning, behandling og opfølgning af kræftpatienter, hvilket betyder, at patienter ikke stilles ens på tværs af regionerne. Konsekvensen af regionernes og ministeriets samlede indsats er, at der er risiko for, at kræftsygdomme ikke opdages og behandles så tidligt som muligt, og at kræftsygdomme dermed bliver mere fremskredne og sværere at behandle.
Fallout from Nuclear Weapons Tests and Cancer Risks: Exposures 50 years ago still have health implications today that will continue into the future. / : Steven L. Simon et al. American Scientist, Volume 94, 2006.
Leder: Dødbringende middel. I: Information, 14. august 2018.
Dewayne Johnson sagen. Monsantos ukrudtsmiddel Roundup.
Low-dose radiation exposure linked to leukemia in large retrospective study
Using data from nine historical cohort studies, investigators in the Radiation Epidemiology Branch and colleagues from other institutions, led by senior investigator Mark Little, D.Phil., were able to quantify—for the first time—excess risk for leukemia and other myeloid malignancies following low-dose exposure to ionizing radiation in childhood. More than two-fold increased risk and higher was observed for cumulative exposures less than 100 milliSieverts (mSv); excess risk was also apparent for cumulative doses of less than 50 mSv for some endpoints. The findings were published online July 16, 2018 in Lancet Haematology. Little, M. et al. Leukaemia and myeloid malignancy among people exposed to low doses (100 mSv) of ionizing radiation during childhood: A pooled analysis of nine historical cohort studies. Lancet Haematology.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30026010
Mit liv i sort : Peter Mikkelsens kampe. / : Simon Kratholm Ankjærgaard. Frydenlund, 2018.
Historien om den tidligere fodbolddommer Peter Mikkelsens (1960-2019) liv i fodboldens tjeneste og om modermærkekræften, der vendte op og ned på hans tilværelse.
Øget risiko for sjælden kræftform ved skolegang nær eternitfabrikken
Aalborg Universitetshospital, 14. marts 2019.
Forskere ved Aalborg Universitetshospital har fundet frem til, at der er en øget risiko for at udvikle kræftformen ’malignt mesotheliom’, hvis man har gået i skole nær Dansk Eternit Fabrik i Aalborg. Det har i mange år været velkendt, at der er øget risiko for at udvikle kræftformen malignt mesotheliom – hvor lungehindekræft er den mest udbredte – hvis man har været udsat for asbest. Særligt hvis man har arbejdet med asbest, og i sjældnere tilfælde hvis man har været udsat for det i hjemmet fra familiemedlemmer, der bragte asbeststøv med hjem i arbejdstøjet.
Nu har forskere ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital påvist, at der også er en væsentlig øget risiko, hvis man har gået i skole nær daværende Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, hvor 90 % af al asbest i Danmark har været anvendt

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page