Ankenævnet for Huseftersyn

Historisk privat, ankenævn oprettet 2000.
Forsættes 2011 som: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.
Betænkning om huseftersynsordningen. / : Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen, 2010. Betænkning nr. 1520)
I de seneste år har debatten om ordningen bl.a. drejet sig om følgende:
Tilstandsrapporternes generelle faglige kvalitetsniveau. I lyset af debatten herom er der bl.a. blevet etableret et særligt klagenævn på området, Ankenævnet for Huseftersyn. Senest har konsulentfirmaet COWI A/S i 2005 gennemført en undersøgelse af rapporternes kvalitet, og det blev her konkluderet, at der var alvorlige faglige fejl i en tredjedel af de undersøgte tilstandsrapporter. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i løbet af 2005 og 2006 taget en række initiativer med henblik på yderligere at sikre kvaliteten af tilstandsrapporterne.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page