anke

I jura: Klage.
Et ankenævn er en klageinstans eller udvalg med en vis myndighed.
Private og godkendte ankenævn, er nævn som er nedsat på initiativ af Forbrugerrådet via lovgivning og de respektive brancher, samt, godkendte af Forbrugerklagenævnet.
Ankestyrelsen nu under: Børne- og Socialministeriet, 1973-.
Se også: Advokatnævnet ;
Ankenævn for biler ;
Ankenævnet for Bedemandsbranchen ;
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ;
Ankenævnet for Dyrlæger ;
Ankenævnet for Feriehusudlejning ;
Ankenævnet for Flypakkerejser ;
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber ;
Ankenævnet for Forsikring ;
Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme ;
Ankenævnet for Hulrumsisolering;
Ankenævnet for Huseftersyn;
Ankenævnet for Husholdningsapparater til el og gas ;
Ankenævnet for Invalideforsikringsretten ;
Ankenævnet for Investeringsfonde ;
Ankenævnet for Investeringsforeninger ;
Ankenævnet for Køreundervisning ;
Ankenævnet for Murerfaget ;
Ankenævnet for Pelsbranchen ;
Ankenævnet for Tekniske Installationer ;
Ankenævnet for Radio- og TV-apparater ;
Ankenævnet for Renserisager ;
Ankenævnet for Vaskerisager ;
Ankenævnet for VVS-installationer ;
Ankenævnet på Energiområdet ;
Beboerklagenævn ;
Byggeriets Ankenævn ;
Danmarks Turistråds ankenævn :
Dansk Damemoderåds Reklamationsnævn ;
Dansk Varedeklarationsnævn ;
Dansk Varefakta Nævn se: Dansk Varedeklarationsnævn.
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige ;
Forbrugerombudsmanden ;
Håndværkets Ankenævn ;
Indsamlingsetisk Nævn ;
Klagenævnet for Ejendomsformidling ;
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ;
Møbelprøvenævnet ;
Nævnet for Typehus-deklaration ;
Ombudsmanden ;
Pakkerejseankenævnet :
Parkeringsklagenævnet ;
Pengeinstitutankenævnet ;
Realkreditankenævnet ;
Rejseankenævnet se: Pakkerejseankenævnet :
Rejsebureauankenævnet ;
Skatteankenævnet ;
Skatteankestyrelsen ;
Skoankenævnet ;
statsforvaltning ; suplik ;
Teleankenævnet ;
Textilankenævnet ;
Typehusankenævnet ;
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed ;
økonomi.
Se også: Samarbejdsnævnet.

Litteratur

Reform af den civile retspleje : I Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans. / : Afgivet af Retsplejerådet, 2001. ; betænkning 1401)
Bilag: Godkendte private klage- og ankenævn.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page