Ankenævnet for Investeringsfonde

Privat, ankenævn oprettet 2002 af Investeringsfondsbranchen (nu Investering Danmark) og Forbrugerrådet Tænk.
Forsat fra: Ankenævnet for Investeringsforeninger.
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, 2016.
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, 2017.
Se også: Forbrug : økonomi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page