Ankenævnet for Radio- og TV-apparater

Historisk privat, ankenævn oprettet 1969.
Forsat 1984 i: Forbrugerrådet.
Betænkning nr. 876
En meget væsentlig del af de af Nævnet behandlede sager vedrører reparationer, heraf den væsentligste del reparationer af tvmodtagere, specielt farve-tv.
Se også: Radio- og TV-Reklamenævnet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page