Advokatnævnet

Privat, ankenævn oprettet 1982.
Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v., 2008.
§ 1. Advokatnævnet har til opgave at behandle klager over, at en advokat har tilsidesat god advokatskik (disciplinærsager), klager, der vedrører det vederlag, som en advokat har forlangt for sit arbejde (salærklager), og sager om ophævelse af en frakendelse efter retsplejelovens § 147 f.
Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved klager over advokatselskaber og klager over personer, der er nævnt i retsplejelovens § 124, stk. 3, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab
Se også: Advokatrådet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page