alkohol / alcohol

Alkohol hører til gruppen af rusmidler.
1. Vandklar vædske, som udgør den berusende bestanddel i gærede drikke så som øl.
2. I kemi er alkohol navn på en gruppe forbindelser af kulstof, brint og ilt.
Alkohol er kendt sidensiden oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Omtalt i Betænkning 1486
Alkoholstatistik 2015. Nationale data. / : Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, 2015.
Rapportens data stammer fra Statens Serum Instituts sundhedsregistre, Sundhedsstyrelsens undersøgelser og fra eksterne registre. I begrænset omfang indgår også data fra enkeltstående eksterne opgørelser, hvor der er tale om større nationale opgørelser, som på væsentlige punkter supplerer sundhedsregistrenes data. Den overvejende del af de undersøgelser, der er udvalgt til at indgå, er af nyere dato, men når det gælder væsentlige emner, hvor der ikke findes nyere viden, indgår også ældre undersøgelser.
Se også: Alkoholisme ; Alkoholreklamenævnet.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page