øl / beer

En af kornfrugt, især maltet byg, med tilsætning af humle og lignende, ølgær og vand, brygget drik.
Ølbrygning og drikning af øl kendes siden oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Se opslaget om öl i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bd. 20 spalterne 689-714.
Se også: Alkohol ; Alkoholreklamenævnet ; læskedrikke.

Litteratur

Alkoholstatistik 2015. Nationale data. / : Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, 2015.
Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene for øl og mineralvand.
/ : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommision, 1960. ; Betænkning 246)
Bryggeriernes produktion af øl kan deles i to hovedgrupper, beskattet og skattefrit øl. Ved ølproduktionen fremkommer affaldsproduktet mask, der afsættes til foderbrug. Foruden øl fremstiller bryggerierne som regel også mineralvand. Denne vare fremstilles tillige i et stort antal »rene« mineralvandsfabrikker.
Endelig fremstiller en del bryggerier forskellige biprodukter til salg, navnlig malt og maltprodukter, ølgær og gærprodukter.
Statistik for glasemballage. / : Miljøstyrelsen, 2003.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page