Berufsverbot-bladet, 1982:4.

berufverbotTysk: Ansættelsesforbud særligt i Vesttyskland af politiske årsager, specielt under den kolde krig. I Danmark oplyste specielt Landskommiteen mod berufsverbot om diskriminationerne mod ansættelse i stat og kommuner. Ansættelsesforbud anvendes i Tyskland under Bismark mod socialdemokrater og Berufsverbot anvendtes af de tyske nazister fra 1933-1945.
Se også: Arbeitsausschuss Friedensratschlag ; Deutsch-Russische Friedensbewegung Europäischen Geistes e.V. ; Forfatningsbeskyttelse ; Friedensbewegung ; die Friedensbewegung gegen den Irak-Krieg ; indoktrinering ; Internationale Liga für Menschenrechte ; mundkurv ; mundkurvscirkulæret ; sindelagskontrol ; spionage ; statspoliti ; Verfassungsschutz.

Litteratur

Fyret forsker skaber debat om universitets bånd til industrien: Den belgiske forsker Barbara Van Dyck blev fyret fra universitetet, fordi hun havde deltaget i en aktion mod genmodificerede planter. Fyringen har skabt debat om forskeres ytringsfrihed og universiteternes tætte samarbejde med industrien i Belgien. / : Lise Richter. Lagt på information.dk 12. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 13. juni 2012 på side 13 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page