byret

Domstol i en købstad, byting. Også underretten i København.
Byretter kendes i alle retssamfund siden oldtiden.
Som hovedregel er byretten den lavest rangerende civile domstol, der bl.a. førstebehandler civilretssager: sager mellem personer og firmaer, kriminalitet (straffesager), boskifte (skifteret) og tinglysning.
I Danmark er der aktuelt 24 byretter, der hver har deres retskredse.
Byretsdomme kan ankes til landsretterne.
Byretsarkiver afleveres til landsarkiverne.
Se også: Birkeret ; jura ; tinghus.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page