bly

Giftigt metal, grundstof nr 82 i det periodiske system.
Bly fremkommer ved minedrift og ved genbrug.
Omsætningen af bly som utilsigtet følgestof er primært knyttet til brugen af kul.
De vigtigste bly eksporterende stater er Australien, Belgien, Bolivia, Guatemala, Mexico, Peru, Rusland, Sverige, Tyrkiet og USA
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly, 2009
§ 2. Ved bly forstås grundstoffet bly, både i metallisk form og i kemiske forbindelser.
Stk. 2. Ved produkter, der indeholder bly, forstås produkter, hvori bly indgår med mere end 100 ppm (mg/kg) i produktets homogene enkeltdele.
Se også: Blyforurening ; La Oroya, Peru ; US Flint River.

Litteratur

Lead. / : David E. Guberman.
2014 USGS Minerals Yearbook.
Massestrømsanalyse for bly 2000. / : Carsten Lassen, Claus Lübeck Christensen og Susanne Skårup. Miljøstyrelsen, 2003.

2014 Childhood Lead Surveillance Annual Report. / : Pennsylvania Department of Health.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page