metal

Latin: Metal er metalliske grundstoffer og legeringer heraf, herunder sjældne jordmetaller eller sjældne jordarters metaller og ædelmetaller.
Alkalimetaller / Alkali metal er de seks metalliske grundstoffer i 1. hovedgruppe i det periodiske system, der omfatter lithium, natrium, kalium, rubidium, cæsium og francium.
Jordalkalimetaller er 2. hovedgruppe og består af: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium og radium.
Lanthanider er de magnetiske jordmetaller med atomnumrene 57-71.
Tungmetaller er metaller der har større massefylde end jern, eksempelvis: bly, cadmium, kobolt, kobber, kviksølv, mangan, molybdæn, vanadium, strontium og zink.
I uorganisk kemi betragtes et tungmetal, som et metal der danner uopløselige sulfider og hydroxider.
Korrosion er nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved luftens eller vands påvirkning. Jern ruster ved iltning. Platin ruster ikke.
Se også: Atomfysik ; bronze ; duktilitet ; gun metal ; hardware ; legering ; messing ; metallurgi ; mineraler ; polymetal.

Litteratur

List of items to be reported to IAEA.
- https://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo/annex3/annex3_e.pdf
Danske Stykkestøbere og Stykkestøberier for Metalskyts. / : Otto Blom.
I: Historisk Tidsskrift 1883 s 375-438.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130019378560.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page