biodiversitet

Græsk, latin: Mangfoldighed af levende organismer, især med hensyn til antallet af arter.
Bekendtgørelse af lov om havstrategi, 2016.
§ 1. 2) forebygge og reducere tilførsler til havmiljøet med henblik på gradvis at udfase forureningen og sikre, at der ikke er nogen væsentlige virkninger på eller risici for havets biodiversitet, de marine økosystemer eller menneskers sundhed eller retmæssige anvendelse af havet.
Bekendtgørelse af lov om planlægning, 2018.
§ 1.Stk. 2. 5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges. Bekendtgørelse af økologiloven, 2017.
§ 2. 2) beskytte forbrugernes interesser og imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter produkter fremstillet ved hjælp af processer, der tager særligt hensyn til miljø, natur, biodiversitet, planters, dyrs og menneskers sundhed samt dyrevelfærd.
Se også: Biologi ; Liv ; økologi .

Litteratur

Først verdens klimaforskere, nu biologerne. Uden fundamental omstilling på alle områder går det galt : Tre år har de brugt,. 15.000 videnskabelige studier har de gransket, nu konkluderer 450 eksperter i FN's biodiversitetspanel, at vi er ved at ødelægge naturgrundlaget og udrydde levende arter med en hast uden fortilfælde. / Jørgen Sten Nielsen. I: Information, 7. maj 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page