Center for Konfliktløsning

Dansk center til fremme af fredelig konlfiktløsning. Initiativtager til oprettelsen af centret i 1994 er Else Hammerich. Center for Konfliktløsning udgiver fra 1997 tidsskriftet Nyt fra Center for Konfliktløsning, også kaldet Nyhedsbrev.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page