Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark: Landsdækkende fredsbevægelser

Current Danish nationwide peace organizations

Courant danois des organisations de la paix à l'échelle nationale

Aktuelle dänischen landesweiten Friedensorganisationen

Las actuales organizaciones danesas de paz en todo el país

Danmark: Aktuelle fredsbevægelser

Danmark: Ophørte Landsdækkende fredsbevægelser

Discontinued historic Danish peace organizations

Abandonnées historiques organisations danoises de la paix

Aufgegebene historischen dänischen Friedensorganisationen

Suspendió las organizaciones históricas de paz danés

Litteratur

Terp, Holger: Danish Peace History.
Terp, Holger: Fred på tryk, 1989.

Se også: Danmark: Lokale fredsgrupper ; fonde for fred ; Sverige: Fredsrörelser ; UK Peace Groups ; US: Peace Groups.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page