Dansk Industri

Arbejdsgiverorganisation. Gennem Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, Foreningen for Dansk Aerospace Industri og C3I-erfagruppen driver Dansk Industri som en del af det danske militær-industrielle kompleks, lobbyvirksomhed for danske våbenfabrikker som eksempelvis Wejra A/S og sammen med Dansk Eskportråd interesseret i, at danske virksomheder deltager i 'genopbygningen af Irak'.
Medlem af Eksportkontrolkredsen og Forsvarets Materielnævn.
Se også: Danmarks Rederiforening ; Kommunernes Landsforening ; Johan Schrøder.
Se tillige: Danmark: Våbenhandel.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page