Forsvarets Materielnævn

Nævn oprettet 1950 under: Forsvarsministeriet.
I lov om forsvaret er det anført, at de anskaffende myndigheder skal undersøge, om der findes egnede danske producenter. Dette kan ske gennem Dansk Industri, som løbende bliver holdt underrettet om større, påtænkte anskaffelser. Forsvarets Materielanskaffelsesplan bliver udformet i en særlig udgave til orientering for industrien. Denne uddybes på møder med Dansk Industri, Industriministeriet, Formidlingsrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet og Direktoratet for Statens Indkøb.
Se også: Udvalget vedrørende forsvarets materiel.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser ; Danmark: Våbenhandel.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page