Aktuelle og historiske danske musikorganisationer og -foreninger
Current and historical Danish music organizations and associations
Organismes de musique danoises actuelles et historiques et les associations
Organizaciones musicales danesas actuales e históricos y asociaciones
Aktuelle und historische dänischen Musik Organisationen und Verbände
Carl Nielsen Museet, Odense
Carl Nielsen Selskabet
- http://carlnielsen.dk/pages/diskografi/orkestermusik.php
Cæciliaforeningen (København) 1851-1934
Dansk Accordeon- og Harmonika Orkester Forbund
Dansk Amatør Orkesterforbund 1948-.
Dansk Amatørkor Union
Dansk Amatørmusik
Dansk Amatørorkester Samvirke
Dansk Arbejdersanger og Musikerforbund
Dansk Artist Forbund
Dansk Musikpædagogisk Forening
Danmarks Børne- og Ungdomskor
Danske Folkekor 1902-.
Dansk Jazzforbund
Dansk Jazzmusikforening 1934-1935
Dansk Kammermusik Forbund
Dansk Kapelmesterforening
Dansk Koncertforening
Dansk Komponistforening
Dansk Musiker Forbund
Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905
Dansk Kirkemusikerforening
Dansk Musikbiblioteks Forening
Dansk Musikforlæggerforening
Dansk musikpædagogisk forening
Danske Populærautorer
Dansk Sanger Forbund 1925-.
Dansk Selskab for Musikforskning 1954-.
Dansk Tidegærd nu Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang 1965-.
Dansk Tonekunstnerforening
Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer
Danske Kammerkor.
Det Danske Musikinformationscenter 1980-?
Danske Orkesterdirigenter.
Danske Strenge Orkestre
Folkekirkens Ungdomskor 1968-.
Folkemusikcentret i Hogager
- http://www.discogs.com/label/707792-Folkemusikcentret
Folkemusikhusringen 1976-.
Folkemusikkens Fælles Sekretariat
Folkemusiksammenslutningen 1980-.
Foreningen af Danske Musikkritikere
Foreningen Danske Korledere
Foreningen for Musikalsk Folkekultur
Foreningen for Verdensmusik i Danmark / / World Music Denmark
Foreningen Rytmisk Musikkonservatoriums Venner
Forsvarets Musiktilsyn
Fællesrådet for udøvende kunstnere
Gramex
Gruppen for alternativ musik / The Group for Alternative Music 1970-? tidligere De Studerendes Studiekreds for Ny Musik på Hjemstavns og Spillemandsmuseet. Se: Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet
Det kgl. danske Musikkonservartorium
Jacob Holm & Sønner, Musik og sangforeningen Jacob Holm 1941-1944
Jazz Danmark
Kammermusikforeningen af 1868
Koncertforeningen
Koncertforeningen i København: Et bidrag til det københavnske musiklivs historie i slutningen af det 19. århundrede. / : Torben Schousboe.
- http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_06/volume_06_171_209.pdf
Konservatoriernes Fællesråd
Den Kulturelle Fond 1935-?
Kvartetselskabet Breuning-Bache
Kvinder i musik
Laboratorium for politiske viser
Laboratorium for politiske viser er et forsøg på at lave en platform, som ikke er bestemt af markedsvilkår og underholdningsindustri.
- http://www.viselaboratorium.dk/
Landsdelsorkestrenes samarbejdsråd
Landsdelsorkestres Samarbejdsudvalg 1952-1973
Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik
Landsforeningen af Kristelige Sangkor 1905-1988
Landsgardeforeningen af 1992
Levende musik i skolen
Den militære Musikkommission 1890
Musik & Ungdom 1956-.
Musikforeningen 1836-1935
Musikforeningen Euphrosyne 1875-.
Det musikalske Societet 1744-1749
Musikkommissionen 1854
Musikkommissionen af 1957
Operaens Venner 1982-.
ROSA - Dansk Rock Samråd
Samfundet Dansk Kirkesang 1922-.
Samfundet til udgivelse af dansk musik, 1871-1918
Træk af dansk Musiklivs Historie: Omkring Etatsraad Jacob Christian Fabricius' Erindringer Otto Fabricius og hans slægt. Jacob Fabricius' erindringer. Mere om Jacob Fabricius og hans familie. Vega og anden kammermusik i København. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 1871-1918. / : Lars Børge Fabricius. Nyt Nordisk Forlag, 1975. Samrådet for Ophavsret
Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik 2000-.
Selskabet til udgivelse af en dansk musikantologi på grammofonplade
Solist-foreningen af 1921
Statens Musikråd (1935-2003) nu Kunstrådets Musikudvalg
Fra 1935 til 1971 var Musikrådet under Dansk Tonekunstnerforening rådgivende i musikspørgsmål for Undervisningsministeriet
(senere Kulturministeriet) og Justitsministeriet.
Solistforeningen af 1921
Studenter-Sangforeningen 1819-.
- http://studentersangerne.net/
Sønderjyllands Symfoniorkesters Venner
Theologisk Oratorium 1927-.
Uddannelsesrådet for musikkonservatorierne
Det unge Tonekunstnerselskab
Østerbro Kammermusikforening
Musikkens amatører bør behandles professionelt: Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark. Statens Musikråd, 2002.
- http://www.kunst.dk/db/files/musikkens_amatoerer_boer_behandles_.pdf

Se også: Musik fra Afrika ; Musik fra Amerika ; Musik fra Asien ; Musik fra Europa ; Musik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Amerikansk musik ; Canadisk musik ;Engelsk musik ; Fransk musik ; Irsk musik ; Skotsk musik ; Svensk musik ;


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page