dyreforsøg, Dyreforsøgstilsynet

Rådet for dyreforsøg kaldet Dyreforsøgstilsynet er oprettet 1987 under .Justitsministeriet.
Dyreforsøgstilsynet behandler ansøgninger om dyreforsøg og foretager inspektioner af alle dyreforsøgsfaciliteter i Danmark. Dyreforsøgstilsynet rådgiver desuden om opstaldning og brug af forsøgsdyr samt forsøgsdyrslovgivning generelt.
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg, 2013
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176926
Kapitel 1
Dyreforsøg
§ 1. Anvendelse af hvirveldyr, herunder fostre af pattedyr i den sidste tredjedel af deres normale udvikling, og blæksprutter til forsøg må kun ske med tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Tilsvarende gælder anvendelse af fostre af pattedyr på et tidligere udviklingsstadium til forsøg, hvis det er sandsynligt, at fosteret som følge af de udførte forsøg vil opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men, efter det har nået den sidste tredjedel af sin normale udvikling.
Stk. 2. Ved forsøg forstås enhver anvendelse af dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, der må formodes at være forbundet med smerte, lidelse, angst eller varigt men for dyret svarende til eller stærkere, end hvad indførelse af en nål i overensstemmelse med god veterinær praksis forvolder.
Stk. 3. Tilladelse til dyreforsøg må kun meddeles til forsøg med følgende formål:
1) forebyggelse af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter, herunder fremstilling af lægemidler, stoffer og produkter samt afprøvning af deres kvalitet, effektivitet og sikkerhed,
2) diagnosticering og behandling af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter,
3) vurdering, påvisning, justering eller forandring af fysiologiske tilstande hos mennesker, dyr og planter, 4) beskyttelse af miljøet...
Se også: Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v., 2013.

Litteratur


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page