Justitsministeriet

Dansk ministerium for lov og orden,
herunder det samlede justitsvæsen: politi og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorgen, oprettet 1848.
Ministeriet administerere bl.a. PET, Positivlisten, dobbeltanvendelsesteknologi og våbenlovgivningen.
Under ministeriet hører endvidere den formueretlige lovgivning, fondslovgivningen, persondataloven og straffeloven.
Arkiv:Rigsarkivet.
Se tillige: Danmark: Aktuelle ministerier ; historiske ministerier ; Haag 96-udvalget ; Det islandske departement ; jura: Danmark: Justitsministre.

Litteratur

De parlamentariske Kommissioners Beretninger 1945 - 1956 vedrørende den tyske Besættelse 1940 - 1945 Beretning til folketinget afgivet af den af tinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45 VII.: Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen (afgivet paa grundlag af foreliggende danske dokumenter). 1950.
Dansk Navneskik: betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Mai 1899 nedsatte Kommission. / Fredrik Kristian Nielsen, Axel Olrik , Johannes C. H. R . Steenstrup. I Kommission hos Universitetsboghandler G . E. C. Gad. 1899. - 186 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page