desertør

Latin: Desetor, rømningsmænd, der deserterer.
Tidlige danske desertørsager skyldes ikke pacifisme, men ofte var de udtryk for protester mod lønforhold og den hårde disciplin i hæren. Desertering straffes ofte med dødsstraf ved militære domstole især under krig, men dødsstraffe ændres iblandt til spidsrod og til forlængelse af tjenestetiden.
Eksempler på faneflugt eller desertering i middelalderen: Danske håndværkere deserterer fra flådens skibsbygning ifølge ordre fra september 1584 og danske soldater deserterede fra både dansk og svensk krigstjeneste under krigen 1657-1660.
Efter middelalderen har historiske fredskirker og fredsbevægelser støttet desertører.
Danske soldater på Fyn deserterede under den nordiske krig, fordi officerer og underofficerer var hollandske. Under den samme krig deserterede danske studenter under Københavns belejring.
Mere end 5000 deserterede fra de australske og britiske flåder i perioden 1788-1913.
De fleste afde 287 henrettesler i Nordstaterne i forbindelse med den amerikanske borgerkrig havde relation til desertering. I Nordstaterne var der, ifølge US Military History Companion, 278,644 kendte deserteringer under borgerkrigen og i Sydstaterne 104,428 sager, mellem 10 og 11 procent af samtlige soldater.
Internationalt orienterede tyske officerer deserterer under første verdenskrig.
Ligeledes deserterede belgiske, engelske og tyske soldater til det neutrale Holland under verdenskrigen.
306 britiske soldater blev, ifølge the Shot at Dawn Memorial, henrettet under første verdenskrig for desertering og mere end 20.000 var idømt dødsstraf ved militære domstole.
Over 21000 amerikanere deserterede under første verdenskrig, hvor der var mere end 360.000 militærnægtere.
Dansksindede sønderjyder flygter fra tysk krigstjeneste under første verdenskrig, faneflugt.
Der er, ifølge samtidige britiske efterretningsrapporter, omkring 26.000 arabiske desertører fra den tyrkiske hær i Irak under første verdenskrig.
Italienske antifascistiske soldater massedeserterede ved de allieredes invation af Sicilien under anden verdenskrig.
Omkring 15.000 desertører henrettes i Tyskland i forbindelse med anden verdenskrig.
Det tyske forbundsråd vedtager i 1996, at domme for desertering under det nazistiske styre (1933-1940) er ugyldige.
Portugesiske soldater deserterer fra kolonikrigene i begyndelsen af 1970'erne.
Sovjetiske soldater deserterede i Afghanistan og senere i Tjetjenien.
I Danmark oprettes Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien, i 1993.
Amerikanske soldater deserter under Vietnamkrigen og senest under Irakkrigen, eksempelvis Lance Hering.
Se også: Generalpardon ; Jesper Jensen ; Ewan MacColl ; kartelkonventioner ; Kommiteen til Hjælp for amerikanske Desertører ; krigsforrædder.

Litteratur

Tekst:

Atiyyah, Ghassan: Iraq : 1908 - 1921 : A Socio - Political Study.
- Beirut : The Arab Institute for Research and Publishing, 1973 s. 80.
Fasmer Blomberg, Aage: Fyns Vilkår under svenskekrigene 1657-1660. Odense Universitetsforlag, 1973. - 697 s.
Haase, Norbert: Deutsche Deserteure. - Berlin : Rotbuch Verlag, 1978. - 124 s. [Haves: Goete-Institut København].
Haase, Norbert: Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog (hollandsk).
Høi, Poul: Desertøren. I: Berlingske Tidende, 10/20/2006.
Jack, Karl: Russiske mødre danner parti : Modige kvinder vil ikke finde sig i, at deres sønner mishandles af bedstefædre i militæret. I: Søndagsavisen, 11/14/2004.
Jensen, Knud: Desertørsagen - eller hvordan humanismen praksiseres. I: Vietnamsolidaritet, dec. 1969.
Landmilitære straffesager i Sjællandsfar Landstings område m. fl. (1722) 1728-56. I: Krogh, Tyge: Op­lysnings­tiden og det magiske : Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel. 2000. s. 454-514.
Munch, Aske: Amerikanske desertører flygter fra krigsforbrydelser i Irak. I: Politiken, 10/08/2006.
Narziev, Ilkholm: Da Alexandr blev Ahmad. I: Information, 06/15/2004.
Petersson, Lars G.: Deserters. - Copenhagen : Danish Resistance Museum Publishing, 2004. - 148 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page