douceurpenge

Douceurpenge indføres med forordningen om stavnsbåndets ophævelse 1788 tillægges (ydes) enhver udskreven soldat.
1791 pålagdes det hartkornet en afgift hertil (16 skilling pr. tønde hartkorn), og alle tjenestekarle ’som ikke staar i militære Tjeneste’ måtte i København betale 1 Rigsdaler, i købstæderne 4 mark og på landet 2 mark. Det financielle udbytte af ordningen var ringe, fordi ordningen krævede et stort kontrolapparat. Douceurpenge ophæves i 1803.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page