værneskat

Værneskat betales af værnepligtige for at slippe for fri af den fysiske værnetvang.
Værneskat kendes fra Romertiden, hvor der opkrævedes en højere formueskat af personer, som ikke var egnede til krigstjeneste. Værneskatten moderniseredes i Frankrig i år 1800 (under Napoleonskrigene), hvor værnepligtige kun kunne slippe for tjeneste ved at enten stille med en stedfortræder eller betale en høj afgift til staten.Værneskatten bredte sig efterfølgende til Østrig-Ungarn, Schweiz, Portugal, Bulgarien, Serbien og Danmark. I Danmark drøftes indførelsen af værneskat i Skattelovskommissionen af 28. marts 1900 og i forsvarskommissionen af 1902. Skattelovskommissionen mente, at statens kun ville få ringe indtægter ved denne skat, og at formålet med skatten, at forbedre soldaternes løn, kunne betales med statens almindelige indtægter. Forsvarskommissionen var positiv for ideen, men anførte i sin redegørelse, at der allerede var indført indkomstskat i Danmark, samt, at da hovedindtægterne fra skatten ville komme fra tjenestefolk på landet, ville man ikke få mere end 6 kr. årligt i skat pr. person!

Litteratur

Værneskat. Bilag til betænkning afgivet af Forsvarskommissionen af 1902 s. 403-421.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page