epidimi

En sygdom som i nogen tid har bredt sig i et større eller mindre område ofte som en følge af forurening, krigshandlinger og naturkatastrofer, hvor hospitalsvæsnet og sundhedssektoren er mere eller mindre brudt sammen, således, at sygdomme ikke nemt kan kureres.
Epidemiologi er en forskningsdisciplin, der beskæftiger sig med sygdomme og andre helbredsforholds forekomst og fordeling i grupper af mennesker samt med hvad, der styrer denne forekomst på befolkningsniveau.
En pandemi er en global infektionssygdomsepidemi.
Det basale reproduktionstal R 0 (også refereret til som smittetrykket, spredningspotentialet eller reproduktionstallet) er det antal mennesker, som hver smittet bærer smitten videre til i en befolkning fuldstændig uden immunitet.
Epidemiloven, 2019
Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
§ 1. Med henblik på at hindre,
1) at de i § 2 nævnte smitsomme og andre overførbare sygdomme udbredes her i landet, og
2) at smitte fra disse sygdomme føres ind i landet eller herfra til andre lande,
Bilag 1
Liste A Alment farlige sygdomme jf. lovens § 2, stk. 1 Sygdomsbetegnelse
Kopper
Svær akut respiratorisk syndrom (SARS)
Viral hæmorhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg)
Pest
Bilag 2 Liste B
Øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme jf. lovens § 2, stk. 1
Sygdomsbetegnelse
Difteri
Kolera
Tyfus
Paratyfus
Shigellose
Polio
Meningokoksygdom
Tuberkulose
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse)
Salmonellainfektioner
Miltbrand
Mæslinger
Botulisme
Influenza, præpandemisk alarmperiode
Fugleinfluenza
MRSA-infektion/kolonisation
Verocytotoksinproducerende E.coli (VTEC)-infektion
Ophobning af alvorlig sygdom af ukendt årsag
Se også: Biologi ; hungersnød ; Sundhedsstyrelsen ; Sundheds- og Ældreministeriet ; Udenrigsministeriets rejsevejledning ; uår.

Litteratur

Den fjerde rytter : 10000 års epidemihistorie. / :Jeanette Varberg; Poul Duedahl. Gad , 2020.
Leder: Endnu en udfordring for USA - Massevaccinering. I: Information, 15 december 2020.
Leder: Trump dumper til coronaeksamen. I: Information 21. juli 2020.
Rigsarkivets historiebøger og gamle data hjælper 'Corona-Lone' med at forstå, hvordan vi stopper pandemien : Professor Lone Simonsen advarede allerede mod en coronaepidemi for to år siden, og i dag er store dele af landet kommet på fornavn med 'Corona-Lone'. Information tegner et portræt af forskeren, der har arbejdet som sygdomsdetektiv i USA, og som ikke mener, at vi var godt nok forberedte på pandemien. / : Daniel Hovalt. I: Information 11. apil 2020.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page