Sundhedsstyrelsen

Styrelse oprettet 1803 som Det Kongelige Sundhedskollegium.
Fortsat 1907 som: Statskontoret for Sundhedsvæsenet eller Sundhedskollegiet.
Fortsat 1909 som: Centralstyrelsen for Landets Sundhedsvæsen og igen som Sundhedsstyrelsen.
Fra 2015 under: Sundheds- og Ældreministeriet.
I 1924 henlagdes Sundhedsstyrelsen under Indenrigsministeriet,
i 1926-1929 under Ministeriet for Sundhedsvæsen,
i 1929-1987 påny under Indenrigsministeriet og
fra 1987 under: Sundhedsministeriet.
I oktober 2015 blev den daværende Sundhedsstyrelse splittet op i tre separate styrelser: Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø (Folketingsbeslutning B48 fra 2003).
Afviklingen af anlæggene på Risø sker i regi af Dansk Dekommissionering, mens Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen udgør de nukleare tilsynsmyndigheder som har udstedt betingelser for drift og afvikling for de nukleare anlæg på Risø.
Se også: Apotekerrådet ; Apotekervarenævnet ; Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse ; patientsikkerhed ; Rådet for Bedre Hygiejne ; Specialistnævnet ; sundhed ; Sundhedsdatastyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Dansk sundhedspolitik 1901-21. / : Knud Erik Madsen. Historie, 1982 s. 239-271.
Afviklingen af de nukleare anlæg på Risøområdet : Statusrapport for den nukleare sikkerhed Statusrapport fra de nukleare tilsynsmyndigheder til sundheds- og ældreministeren. / : Sundhedsstyrelsen, 2015.
Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2016. / : Sundhedsstyrelsen, 2017.
I starten af 1990’erne var der i pressen et særligt fokus på transittransporter gennem Danmark af ubestrålet uranbrændsel m.v. til og fra svenske nukleare anlæg. Indenrigsministeren anmodede på denne baggrund i 1993 Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) om at udarbejde en årlig redegørelse, der dækker samtlige transporter af radioaktive stoffer i Danmark. De tidligere udsendte redegørelser dækker årene 1993 til 2003. Fra 2004 og fremover benævnes dokumentet: »Orientering om transport af radioaktive stoffer« i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens system for faglige udmeldinger.
Rapport om Sundhedsstyrelsen rolle i Boneloc-sagen.
/ : Lars Nordskov Nielsen. Sundhedsministeriet,1998.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page