erhvervsfremme

Erhvervsfremme er den del af industri- og erhvervspolitikken
som støtter offentligt finansierede erhvervs- og innovationsfremmeordninger.
Begrebet kendes på dansk fra første verdenskrig, først i form af driftslånestøtte til håndværkere og industridrivende.
Forslag til Lov om erhvervsfremme, 2018.
§ 1. Formålet med denne lov er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark, der sigter mod
1) at forbedre rammevilkårene for at starte, udvikle og drive virksomhed i og ud fra Danmark med fokus på virksomhedernes behov...
Se også: Eksportfremme ; Erhvervsfremmestyrelsen ; Selskabet til Erhvervsfremme, stiftet 1941 ; økonomi.

Litteratur

Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart under 30. Juli 1927 nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgsmaalet om Mulighederne for gennem Driftslaan at yde Støtte til Haandværkere og Industridrivende. Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, 1927.
Erhvervsfremme-service til industri og håndværk : en vejledning. / : Handelsministeriet, 1977.
Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet : afgivet af den ved Arbejds- og Boligministeriets skrivelse af 14/12 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. S. L. Møller, 1952

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page