erhverv

Arbejde, beskæftigelse, næringsvej.
Også det man erhverver ved sit arbejde: fortjeneste, indkomst, indtægt, løn,
eksempelvis ved håndværk, fiskeri, industri, gartneri, landbrug, skovbrug eller i servicefag.
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader, 2014.
Bilag; Offentlig og erhvervsmæssig aktivitet, der er omfattet af lov om erstatning for miljøskader.
Omtalt i Betænkning 1149.
Se også: Aktieselskabsregisteret ; Arbejderbevægelsens erhvervsråd ; Beskæftigelsesministeriet ; Danmarks Erhvervsråd ; Danmarks Vækstråd ; Dansk Erhvervsudviklingsfond ; Erhvervs- og Boligstyrelsen ; Erhvervs- og Byggestyrelsen ; Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ; Erhvervsankenævnet ; Erhvervsarkivet ; Erhvervsdrivende fonde ; Erhvervsfremmestyrelsen ; Erhvervsministeriet ; Erhvervsregisterrådet ; erhvervspolitik ; Erhvervsstyrelsen ; erhvervssygdomme ; Erhvervssygdomsudvalget ; erhvervsuddannelse ; Erhvervsudviklingsrådet ; erhvervsvejledning ; erhvervsøkonomi ; fagbevægelsen ; Forskningsrådet for Samfund og Erhverv ; merværdi ; NaturErhvervstyrelsen ; revision ; revisionspligt ; Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling ; Statens Erhvervsøkonomiske Råd ; økonomi.

Litteratur

Indholdsfortegnelse til Erhvervshistorisk Årbog 1949-2016.
/ : Kenn Tarbensen. Erhvervshistorisk Årbog, 2016:2.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page