ENDC; Eighteen-Nation-Disarmament Commitee

Eighteen-Nation-Disarmament Commitee. Multilateral nedrustningsorganisation i Genève, 1962-69.
Blandt emnerne på nedrustningskonferencen var bl.a. rustningskontrol, afskaffelse af atomfremføringsmidler, forbud mod krigspropaganda, ikke-angrebspagt mellem NATO og WAPA, reduktion af militærbudgetter, atomvåbenfri zoner, baser, standsning af kernevåbenproduktion og standsning af kernevåbenspredningen.

Litteratur

Adler, David Jens: 18-magts konferencen : Nedrustningsforhandlingerne, NATO og de nye lande.
- Købenahvn : Udenrigspolitisk debat, 1965. - 246 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page