filantropi

Græsk: Menneskekærlighed; organiseret privat, økonomisk, social velgørenhed overfor fattige.
Der skelnes mellem humanistisk og religiøs filantropi.
Filantropi kan være anonymt.
Blandt filantroper kan nævens fængselsreformatorerne Elisabeth Fry og Mathilde Wrede.
Se også: The Andrew Carnegie Medal of Philanthropy ; Arbejde Adler ; Blå Kors ; Danske Døves Landsforbund ; donor ; diakoni ; Ensomme Gamles Værn ; Folkekirkeligt Filantropisk Forbund ; Frelsens Hær ; Galebevægelsen ; julehjælp ; Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ; Kirkens korshær ; Kristelig forening for børneforsorg ; Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge ; Kristeligt Studenter Settlement ; Kvindehjælpen ; Københavns Understøttelsesforening ; Landsforeningen for Bedre Hørelse ; menighedsfattigpleje ; menighedspleje ; mentor ; Mødrehjælpen ; selvhjælpsorganisationer ; SIND ; socialpolitik ; Ungdommens Vel ; Ældre Sagen.

Litteratur

Jørgensen, Alfred Th.: Filantropi : Vejledning i offentlig Forsorg og privat Velgørenhed. - København : Lohse, 1939.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page